Palju õnne, EELK Usuteaduse Instituut!

Palju õnne, EELK Usuteaduse Instituut!

Tänasel, 14. mail toimuval veebikonverentsil “EELK UI 75: missioon eile, täna, homme” vaatab Eesti vanim erakõrgkool EELK Usuteaduse Instituut tagasi 75 aasta tööle, vaeb tänast olukorda ning arutleb eesmärkide ja tegevuste üle tulevaseks ajaks.

Konverentsi külalisi tervitama tulnud peapiiskop Urmas Viilma lausus tänase konverentsi pealkirjale viidates, et see hõlmab endas Usuteaduse Instituudi 3-mõõtmelise ülesande, mida võiks tänapäevaselt nimetada ka 3D-missiooniks.

Ilma tegudeta võiks jääda missioon kahemõõtmeliseks, hõlmata vaid minevikku ja oleviku. Ima innovatsioonihüppeta oleks konverents ära jäänud või edasi lükkunud. Seekordne konverents toimub hübriidsena, samaaegselt kahes ruumis – füüsiliselt ja virtuaalselt. Kõik jõuab sadade, isegi tuhandete kilomeetrite taha ja saab salvestatud ajaloo tarvis, ütles Urmas Viilma.

Vaadates tagasi EELK Usuteaduse Instituudi kui Eesti vanima erakõrgkooli loomise ajale tõdes peapiiskop, et Usuteaduse Instituudi rajamine 1946. aastal polnud mitte niivõrd innovatsioonihüpe, vaid hüpe tundmatusse. Julge mõte sai teoks tänu Jumala usaldamisele.

Viilma tõmbas siisnohal paralleeli Jeesuse lahkumisega teise reaalsusesse, millega kaasnes tema õnnistus jüngritele. Ka instituudi rajajatel ja seal kõik need aastad tegutsenud inimestel on jagunud lootust ja usku, et vaimulikke ja kirikumuusikuid ette valmistades tegutsetakse Püha Vaimu toel.

Saabuva nelipüha oluline motiiv on keeltes rääkimise and. Erinevatesse keeltesse tõlkimine hõlmab ka sama emakeelega inimesi, kes esindavad erinevaid filosoofilisi lähtekonti ja maailmavaateid. Niisuguses polariseerunud ühiskonnas on kiriku roll olla vahendajaks, tõdes peapiiskop. “Tõlk peab suutma mõista, mida kõneleja tahab öelda. Omal moel oli seda ka Kristus oma Isa volitusel.”

Kiriku roll on toimida tõlgina Kristuse ja inimeste vahel ja teha oma tööd rahukuulutajana – toimida selliselt, et see tegevus aitaks ehitada sildu, kaotada sõdu. “Vaatan tuleviku Usuteaduse Instituuti kui selliste tõlkide koolitusasutust,” ütles kirikujuht. EELK Usuteaduse Instituudi tuleviku tegevus peaks aga peapiiskopi sõnul toimuma 4D-maailmas, kuhu oleksid haaratud neli ajamõõdet – minevik, olevik ja tulevik ja igavik.

Konverentsi otseülekannet saab vaadata instituudi kodulehel ui.eelk.ee, facebooki lehel facebook.com/usuteaduseinstituut/ või EELK Nõmme Rahu koguduse YouTube-i kanalil.

Konverentsi kava:

10.00-10.30 Avamine, palve, Peapiiskopi tervitus ja sõnavõtt

Instituudi rajamisest ja teoloogiaharidusest
10.30-11.00 Sõjaeelse Eesti Vabariigi aegse usuteaduskonna edasikestmine 1946. aastal rajatud Usuteaduse Instituudis (Priit Rohtmets)
11.00-11.30 Missioon ENSV päevil (Andres Põder)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.15 Usuteaduslik haridus luterlikus vaates (Thomas-Andreas Põder)
12.15-12.45 Usuteaduslik haridus aspektide paljususe ja sihiteadlikkuse pinges (Randar Tasmuth)
12.45-13.30 Lõuna

Instituudi holistlik missioon tänapäeval
13.30-14.00 Rahvusvaheline pilguheit: luterlik haridus maailmas (Anne Burghardt)
14.00-14.30 Vaimulik – ühendaja, lepitaja ja tervendaja koguduses ja kogukonnas (Marko Tiitus)
14.30-15.00 Ootused kirikule ja vaimulikele (Liina Kilemit)
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.15 Hinge hoidmisest ja ligimese teenimisest (Katri Aaslav-Tepandi, Avo Üprus)
16.15 Palvus

Lisaks:

Peapiiskop Urmas Viilma kõne EELK UI 75. aastapäeva konverentsil

Lisa kommentaar