Esmaspäev: palvetav Jeesus ja magavad jüngrid

Esmaspäev: palvetav Jeesus ja magavad jüngrid

Suure Nädala Esmaspäev. Päeva teema: Jeesus Ketsemanis. Palvesõna ütleb piiskop Tiit Salumäe.

Piiskop Tiit Salumäe (erakogu)

Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!” Mt 26:36-46

Suure nädala sündmused arenevad tohutu tempoga. Alles oli nädala esimene päev ja ülistus – Kristus on Messias, lõpuks oleme leidnud tema, keda otsisime. Täna keskendume aga uuele olukorrale. Jüngrite ühisel õhtusöömaajal tekkinud pinged on ikka veel õhus. Jeesus kutsub endaga kaasa oma kõige lähemad jüngrid, et palvetada: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!” Jüngrid ei suuda olla ärkvel, vaid nad jäävad magama. Magamises ei ole iseendast midagi halba, me kõik vajame und ja puhkust. Magades võime kogeda imet. Magades saame uut jõudu. Meenutame, et Jaakob nägi und: maa peal oli redel, mille ots ulatus taevasse ja seal olid inglid ning Jumal kõneles Jaakobiga. Jüngritega oli teisiti. Nemad magasid siis, kui neile oli antud ülesanne valvata. Millises hetkes elame täna. Kas see on patuuni, mis tänapäeval paneb kristlasi magama? Kas väsimus on liiga suur? Jeesus ütles jüngritele: „Teie aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!” 

Suure Esmaspäeva sündmus on mind 45 aastat Haapsalu Jaani kiriku altari ees teenides eriliselt kõnetanud. Olen näinud ka seda, et kivist altariplaat on kaetud veepisaratega. Palvetav Jeesus ja magavad jüngrid!

Haapsalu ainulaadse kivialtari  tegi Joachim Winter. Kes ta oli? Joachim Winter oli 17. sajandi I poole eriliste annetega kiviraidur. Ta isa oli Toompea lossipastor ning esimesed õpetused sai ta arvatavasti Tallinna kiviraidurite käest. 1628. aastal sai temast Haapsalu kodanik ning ta ehitas praegusele Kooli tänavale oma töökoja. Aastatel 1628–57 oli ta Liivimaa kindralkuberner Jakob De la Gardie teenistuses. Kogudust teenis sellel ajal pastor Heinrich Lindemann. 1630. aastal kinkis bürgermeister Johann Balhorn Joachim Winteri loodud kivialtari Jaani kogudusele. Joachim Winteri surma aeg ei ole täpselt teada, võimalik, et ta suri 1657. aastal katku. Sellise sisuga paekivist välja tahutud altar on terves Põhja-Euroopas haruldane, Eestis on ta ainuke. See on ka üks Eesti vanimaid luterlikke altareid. Altari keskne teema, kõrgreljeefina kujutatud „Kristus Ketsemani aias“, on Eestis samuti erandlik. Altari kohta on kirjutanud aastal 2013 väga põhjaliku bakalaureusetöö Triin Aare, keda juhendasid Hilkka Hiiop ja Merike Kallas.

Reformatsioon jõudis Eesti- ja Liivimaale 16. sajandi 20. aastatel ning muutus valitsevaks Rootsi ülemvõimu perioodil. Martin Luther  andis uued põhimõtted liturgias ja teoloogias. Jumalateenistuses oli tähtis jutlus, sakramentidest jäid alles armulaud ja ristimine. Altari teoloogiline sõnum oli Luteri kiriku jaoks pühakirja  seletamine. Haapsalu Jaani altari keskel on erandlikult Ketsemani aia sündmus. Ketsemani aias palvetas Kristus enne ristilöömist, pöördudes Jumala poole: „Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!“

Kristus palvetab ja jüngrid Peetrus, Jaakobus ja Johannes magavad. Jeesus äratab jüngreid mitu korda ja ütleb: „Valvake ja palvetage, et te kiusatuse sisse ei satuks, vaim on küll valmis, aga liha nõder“. Seejärel pöördub Kristus Jumala poole: „Minu isa, kui seesinane karikas ei või minust mööda minna, muidu kui et ma seda joon, siis sündigu su tahtmine” (Mt 26:42).

Suur Nädal on alanud! Paljud inimesed on põdenud läbi koroonaviiruse, paljud on väsinud elades isolatsioonis ja hirmudes. Jeesus kutsub meid valvama ja palvetama. Teeme seda kannatusnädalal ja järgmistel ülestõusmise rõõmu kuulutamise nädalatel.

Palvetagem: Issand Jeesus Kristus, Sina läksid oma jüngritega Ketsemani aeda, kus Sa kurvastuses ja ahastuses palvetasid. Me palume Sinu kannatuse ja surmavõitluse pärast, aita meidki, kui me valvame ja palvetame, et me ei satuks kiusatusse. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Aamen.


Vaata lisa:

  • Põlva Maarja koguduse lühivideod Suureks Nädalaks (2021): esimeses videos tutvustab Suure Nädala esmaspäeva sündmusi misjonär Olli Olenius.

Lisa kommentaar