Peapiiskop saatis kogudustele uuendatud juhised kirikuelu korraldamiseks

Peapiiskop saatis kogudustele uuendatud juhised kirikuelu korraldamiseks

Kirikusse tulles tuleb 2+2 reeglit meeles pidada.

Kirikuelu on keerulistest oludest hoolimata kohandatud juba enam kui aasta kestel nõnda, et igapäevane koguduse- ja kirikutöö on saanud jätkuda. Kirjas on ära toodud uuendused konsistooriumi juhistes, mille järgi tuleb kogudustel tööd korraldada alates 26. aprillist ja 3. maist.

Väljavõte konsistooriumi uuendatud juhistest:

Eneseisolatsiooni ei pea enam jääma need lähikontaktseteks osutunud vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või läbinud vaktsineerimise kuuri.

Alates 26. aprillist

Välitingimustes on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli- ja leeritöö jms. tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei ole suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, mis tähendab, et hoitakse vahet 2 ja enam meetrit;

Alates 3. maist

siseruumides on ajavahemikus 6.00 – 19.00 lubatud korraldada või läbi viia avalikke jumalateenistusi ja muid avalikke usulisi talitusi tingimusel, et arvestatakse 2+2 liikumispiirangut, 25-protsendilist ruumi täitumise nõuet ning käte ja pindade desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;

siseruumides on ajavahemikus 6.00 – 19.00 lubatud tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli, leeritöö, piiblitunnid, jms. ainult tingimusel, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest paaris, sh juhendaja. Samuti tuleb järgida desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;

välitingimustes on ajavahemikus 6.00 – 21.00 lubatud jumalateenistused, avalikud koosolekud, konverentsid, kontserdid ja muud avalikud üritused 10-liikmelistes rühmades nõnda, et osalejate arv ei ole suurem kui 150 isikut. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, mis tähendab, et hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

Juhtorganite valimised

Alates 3. maist on juhtorganite valimised võimalik füüsiliselt kokku saades läbi viia:

siseruumides (kirikusaalis) ainult orgaaniliselt jumalateenistusega seotult vahetult enne või pärast teenistust koosoleku avamiseks ja hääletamise läbiviimiseks;

välitingimusetes kuni 10-liikmelistes rühmades nõnda, et osalejate arv ei ole suurem kui 150 inimest ja 10-liikmelised rühmad peavad paiknema nõnda, et teiste rühmadega hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.

Sinodid

Siseruumides ei saa valitsuse kehtivate korralduste kohaselt endiselt pidada füüsiliselt kokku saades sinodi koosolekuid, kuid välitingimustes on alates 3. maist võimalik sinodikoosolek läbi viia nõnda, et osalejad jagatakse 10-liikmelisteks rühmadeks ning paigutatakse nõnda, et teiste rühmadega hoitakse vahet 2 ja enam meetrit.


Vaata lisaks:

Meeldib 1

Lisa kommentaar