Peapiiskop Urmas Viilma Maarjamäe memoriaalis: Jumal mäletab nendegi nimesid, kes on maetud nimedeta haudadesse

Peapiiskop Urmas Viilma Maarjamäe memoriaalis: Jumal mäletab nendegi nimesid, kes on maetud nimedeta haudadesse

Foto: peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht

14. juuni 2021 – juuniküüditamise 80. aastapäev

Maarjamäe Kommunismiohvrite Memoriaal

EELK peapiiskop Urmas Viilma:

“Nõnda ütleb Issand: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Sest mina olen Issand, su Jumal” (Js 43:1-3)

Kelle teise kui Looja peale oli veel loota neil, kes küüdirongis teadmatusse viidi? Kõik mahajääjad vaikisid… Hirmunult. Vaid mõni lapsesuu tihkas küsida, miks koerad öö läbi haukusid…?

Siiri Sisaskil on laul „Liidi kiri 1944“, milles sõnadena on kasutatud mõtteid vanast talust remondi käigus tapeedi vahelt leitud kirjast:

Kuidas elad? Tervitused maalt. Sääl nukras linnas, kas oled tööle saand? Mõtlen ikka su laste pääle… Meilgi mure, Alfred kadus äkki, keegi pole näind ja kirju ei tule… Segased ajad. /…/ Kuid eks aeg näita oma varjatud nägu. /…/ Leiad ehk aega kirjutada mõni rida. Kes ja kuidas? Kes ja mida? Tervitan siis, ja soovin sulle kõike head. Liidi.

Siiri Sisaski sõnul ei räägi laulu sõnad otseselt küüditamisest, vaid märtsipommitamisest Tallinnas ja taustal metsavendlusest, kuid nagu autor ise selle laulu tausta kohta on öelnud: „Kogu see aeg oli seotud ühte kurba kimpu oma traagiliste sündmustega.“

Täna, 14. juunil mälestavad oma 1941. aasta küüditamisohvreid Eesti kõrval Läti, Leedu, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Kokku küüditati Stalini käsul 13 rahvuse esindajaid. Eestis koguti sumeda suveöö kõige pimedamatel tundidel küüditatutena kokku umbes 10 000 inimest, kellest jättis elu umbes 6 000.

Aga nad ei ole surnud… Seni kuni meie mäletame. Nad ei sure seni, kuni iga nimi Maarjamäe memoriaalil jutustab meile erilise eluloo – iga pere ja suguvõsa loo –, mis ühise jutulõngana põimub mälestuste, kannatuste, kuid ka vastupidavuse ja lootusrikka tuleviku Eesti rahva looks. Ka Jumal mäletab… Tema mäletab nendegi nimesid, kes on maetud nimedeta haudadesse…

Kõigi küüditajate ja vägivallaga valitsejate kiuste, ei ole ükski neist, kes ajalikult surid, igavesti surnud!

Issand, Püha Jumal, me meenutame kõiki, kes süütult kannatasid Siberis. Mõtleme leinas neile, kes jäidki sinna, kust tagasi ei tulda. Täname kõigi eest, kellele Sa tegid võimalikuks koju naasta. Aga üle kõige, anna meile usku tulevikku ja usaldust Sinu vastu, et me kõik ühiselt, koos oma juhtidega, võiksime teenida üksteist Sinu armastuses siin Maarjamaal. Aamen.

Lisaks:

Kommunismiohvrite memoriaali lisati veel 250 ohvri nimed, delfi.ee 14.06.2021

Lisa kommentaar