“Taevas tuleb appi!” e-kanalitest

“Taevas tuleb appi!” e-kanalitest

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneldi seekord e-vahenditest kogudusetöö tegemiseks praeguste eriliste olude keskel. Õp Toomas Nigola vestluspartnereiks on Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ning Põlva koguduses laste- ja noortetööd tegevad misjonärid Salome ja Olli Olenius.

Praegune eriline olukord pole üksnes problem, vaid ka võimalus, on Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus veendunud. Ta ütleb, et jumalateenistusellu on tulnud paju uut, kuid mitmed e-lahendused, mida praegu kasutatakse, jäävad igapäeva loomulikuks osaks küllap ka siis kui nö normaalsus taastub. Tänaseks on vaimulikul korralik kogemustepagas, et teistelegi tutvustada, milline veebipõhine lahendus toimib ja milline mitte.

Tallinna Kaarli kogudusel on veebis terve oma program: alates pühapäevastest jumalateenistustest, mida otsepildis üle kantakse, kuni harivate videote, videokohtumiste ja õhtupalvusteni, millega Ausi sõnul jätkatakse vähemalt kannatusaja lõpuni. Neid 7-10 minuti pikkuseid videoed jälgib vaimuliku kinnitusel kaugelt enam inimesi, kui neid samal ajal kirikusse kunagi kohale tuleks.

Oma aastaaruande esitas Jaak Aus koguduse nõukogule seekord video kujul, kus olid ära toodud ka juttu täiendavad graafikud. Jaak Aus arvab, et niisuguses vormis aruande töötasid läbi needki, kes kirjalikku kokkuvõtet poleks ette võtnudki. Veebi teel peeti ka koguduse nõukogu valimised. Aus ütleb, et elektrooniliselt oli tavapärane aeganõudev hääletus tehtud minutiga ja ühtlasi oli ka ülevaade tulemustest ekraanil nähtav.

Eelmise aasta märtis hakkas Jaak Aus tegema lisaks Youtube´I õppevideotele ka veebipõhiseid leeritunde Zoomis. elline lahendus on end kuhjaga õigustanud. Näiteks ütles Ausi sõnul üks koguduseliige, kes koroona tõttu ajutiselt maale kolis ja nüüdseks juba aastaks sinna on jäänud, et tänu sellisele lahendusele saabki ta üldse leeris osaleda. Suust suhu liikuv reklaam on toiminud ja leeris osalejaid on juurde tulnud tänu teiste osalejate heale kogemusele. Nimelt saab Youtube´s esmalt vaadata mõnd leerikooli videot ja selle põhjal juba otsustada, kas valmisolek leeritudides osalemiseks on olemas.

40 osalejaga leeritunni puhul ei saa eeldada, et kõik sooviksid olla korraga ekraanil, tõdeb Aus. Igaühel pole näiteks soovi oma kodugi laialt teistele eksponeerida. Nii on kombineeritud tunde grupis võimalusega end järjele aidata õppevideote vaatamisega. Üks-ühele suhtlemine on siis juba isiklikumaks suhtlemiseks ning keskendumiseks hingehoidlikele teemadele.

Põlva koguduse õpetaja, saatejuht Toomas Nigola võttis mõnusas vestluses Kaarli kogudusega mõõtu, kes on nutikate lahenduste kasutamises eespool. Tunduvalt väiksema, kuid tegusa kogudusena on Põlvas suudetud lisaks igapühapäevastele jumalateenistuste ülekannetele luua muidki uudseid lahendusi. Näiteks on Põlvas praktiseeritud kiriklike talituste videossse salvestamist, et selle läbi pakkuda laiemasse ringi jäävatele sugulastele ja sõpradele võimalust sündmusest osa saada.

Misjonärid Salome ja Olle Olenius omakorda räägivad sellest, kuidas saab juhtida laste- ja noorsotööd Põlva koguduses, elades ise praegu hoopis Soomes, kuhu koroona tõttu on ajutiselt tagasi mindud.

“Mida saab üle internet teha?,” küsis neilt Toomas Nigola. “Saab palvetada, laulda, jutustada, mänge mängida,” loetlevad misjonärid. Leitakse, et ehkki ekraan loob siiski barjääri, puudu on isiklikust osadusest ja snäkki ei ole, on suhtlemine Zoomi kaudu parem kui üldse mitte midagi. Kuna veebipõhisel noorteõhtul tavapäraseid maskinõuded ja distantsi hoidmise reeglid ei kehti, on ka ruumi tunduvalt lahedamalt käes. Misjonärid nendivad, et noored tahavad kohtumisi ka eakaaslastega, kes elavad mujal Eestis.

Tasub teada, et Põlva noorteõhtutel osalemine ei ole piiratud kodukogudusega, osaleda saavad kõik soovijad üle Eesti. Kes tunneb huvi, leiab lähema info noorteõhtute kohta Põlva Maarja koguduse kodulehelt või Facebooki lehelt märksõnaga “Põlva Maarja noored” ja pühapäevakooli kohta märksõnaga “Põlva pühapäevakool”.

Meeldib 1

Lisa kommentaar