Tallinna Kaarli koguduses algas veebipõhine leerikool

Tallinna Kaarli koguduses algas veebipõhine leerikool

Kes on Jumal ja kust ma teda leida võiksin? Kes on “usklik” ja mida see sõna õieti tähendab? Mis on see oluline küsimus, mille järgi saab otsustada, kas inimene on usklik või mitte? Nendele küsimustele otsiti vastuseid Tallinna Toompea Kaarli koguduse esimeses leeritunnis.

Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus kutsus avavideos kursuslasi kaasa mõtlema sõna “usklik” tähenduse üle. Harilikult mõistetakse selle all kristlast, kes käib kirikus. Kuidas aga nimetada seda, kui inimene usub  iseendasse või saatusesse? Kui ta enda väitel uskmatu inimesena lähedase inimese lahkumise järel ütleb “head teed inglite saatel!” või “nüüd oled paremas paigas”? See arusaam, et surm ei ole elu lõpp ja sealt on edasiminek, on vägagi religioosne. Kõiki religioone, olgu selleks budism, judaism või midagi muud, ühendab lisaks sellele, et elu ei lõpe inimese matustega arusaam, et see, kes soovib igavikust osa saada, peab selleks ise midagi tegema. Inimesele on antud vaba tahe – just see teebki inimesest inimese.

“Jumalateenistus on kõige alus ja osaledes tuleb umbes kolmandast korrast taipamine, mis toimub ja miks,” selgitab õpetaja Jaak Aus videos. Jumalateenistuse kord hakkab tema selgitusel hetkest, mil vaimulik teeb ristimärgi Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, misjärel ka kogudus teeb ristimärgi. Kuidas see käib, saab vaadata juba leeritunni videost.

Tallinna Toompea Kaarli koguduse veebipõhine kursus algas otseülekandena veebis laupäeval, 8. mail. Videot esimesest tunnist saab järele vaadata Kaarli koguduse Youtube´I keskkonnas.

Leerikooli veebitunnid koguduse õpetaja Jaak Ausi ja abiõpetaja Kaisa Kirikali juhendamisel  toimuvad laupäeviti. Ükski küsimus usu ega kiriku kohta pole rumal ega kiuslik, julgustab koguduse õpetaja neid julgelt esitama ja vastuseid otsima – selleks ju leerikool ongi. Kohtumiste vahepealsel ajal on aga leerilastel üksjagu iseseisvat tööd, et leerikursus Youtube´is läbi vaadata ja selle põhjal otsida vastuseid küsimustele, mis kodutööks antakse. Teadmiste omandamisel on toeks on ka leeriõpik, Jaak Ausi ja Meelis Holstingu “On seal keegi?”. Koguduse õpetaja Jaak Ausiga toimuvad leerikursusel osalejate ka individuaalsed vestlused, mis aitavad paremini tuttavaks saada ja usu ja kirikuga seotud isiklikumatele küsimustele vastuseid leida. Leeriõpilastelt oodatakse ka jumalateenistustel osalemist. Leerikursuse lõpetamine on juuni lõpus.

Lisaks:

Leerikooli toimumisajad EELK kogudustes

Lisa kommentaar