Palvesõna tänaseks päevaks

Palvesõna tänaseks päevaks

Õpetaja Mart Salumäe (Foto: erakogu)

Kristuse taevaminemise püha.Tänase päeva teema on: Ülendatud Issand. Palvesõna ütleb Põhja-Ameerika praostkonna praost, Toronto Peetri koguduse õpetaja ja Hamiltoni Esimese koguduse hooldajaõpetaja Mart Salumäe.

Jeesus ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad.
Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”
Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Lk 24:46-53

Taevaminemispüha jutustab Jeesuse taevasseminekust, aga samas ka jüngritele antud ülesandest kuulutada Ülestõusnu rõõmusõnumit. Selle on evangelist Markus sõnastanud järgmiselt – Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk 16:15  Taevaminemispüha on ühtlasi ka misjonikäsu saamise püha.

Evangelist Lukas rõhutab aga üht olulist nüanssi Jeesuse hüvastijätu sõnumis: …püsige selles linnas (Jerusalemmas), kuni teid rüütatakse väega kõrgest! Lk 24:49b

Kuulutamiseks ei pea ülepeakaela tormama laia maailma. Kuulutamine algab valmistumisest ja kannatlikult väe vääriliseks kasvamisest. Usk on Kristuse leidnule suur kingitus. Tean seda tunnet väga hästi, mis valdab südant siis, kui Pühakirja sõnum avaneb ning inimene saab korraga aru, kuidas aastatuhandete taga kirja pandud sõnum teda tänases päevas kõnetab. Küll tahaks siis tormata seda tõde kuulutama igale poole ja igas asjas tänasesse sekulariseerunud maailma. Õpetama, kuidas puhtalt ja õigesti elada, kuidas asjad PEAVAD olema ja eriti ka esile tooma kõike, mis maailmas valesti on. Aga Issand manitseb kannatlikkusele. Tõde, eriti, kui see on valus tõde, peab esmalt sinus endas meeleparanduses saama tõeks elatud. Rõõm, eriti, kui see on sulle Pühakirja sõnas ilmutatud, peab sinus endas nii elavaks saama, et paistab sõnadetagi su silmist. Lunastuse rõõmusõnumi kuulutaja vajab ülalt läkitatud väge – rõõmu ja elu, mida saab anda vaid Püha Vaim.

Jeesuse jüngrite väike hulk jäi Jeruusalemma üheskoos palvetades ja valmistudes Püha Vaimu väljavalamise kogemuseks. Nii said nad väe, millega kuulutades külvasid ususeemet. Tänaseks on nende puistatud seemnest kasvanud kristlus maailmas levinuimaks usuks.

Eestlastest kristlaskond on hetkel meie rahva seas väike. Nii kodumaal kui diasporaas elavate eestlaste usuline aktiivsus tundub  järjest leigem. Seda olulisem on, et meie, kes oleme kutsutud nende väheste hulka, kes oleme Kristuses ära tundnud Tee, Tõe ja Elu, end hästi ja kannatlikult ettevalmistame uueks ärkamisajaks. See tuleb varem või hiljem niikuinii. Aga et see tuleks, peame meie täna ususeemet ustavalt külvama igaüks just sellel põllusiilul, mis meie käeulatusse on usaldatud.  

Pole vaja huupi tormata, vaid oma eluga tunnistada. Meie valmisolek ärkamisajaks väljendub näiteks püsimises koos oma kodukoguduses, eestpalves üksteise eest. See tähendab õppida elama ristiinimese elu, õpetada oma lastele ja lastelastele söögipalvet, õnnistada nende und õhtupalvega ja kooli- ning eluteed eestpalvega. Kasvada usus mõistma, et Jumalal jätkub halastavat armu ka neile, keda meie lõpuni ei mõista. Vaimuanni ootuses elamine tähendab ka rõõmsalt tegusat lootust ning tänumeelset usaldust anda Jumala kätesse olukorrad, mis pole meie võimuses. Ning siis korraga näeme, kuidas taolisel eluga usu kuulutamisel on saatjaks vägi, mida ükski statistika pole suutnud ette näha ega sotsioloogilised uuringud prognoosida. Ehk teisisõnu – oleme hoolimata sekulariseerumisest ikkagi rahvas, kes elab kristlikus kultuuriruumis ja kelle mõttelaadi ka siis, kui seda märgatagi ei osata, mõjutab ristiusk.

Valmistu kuulutama, on Taevaminemispüha sõnum. Valmistu nii hästi, et kogu su elu kuulutab Issanda armastust!   

Palugem: Kõigeväeline Issand ja Jumal, Sinu armas Poeg on läinud üles taevasse. Anna, et meiegi elaksime oma südamega taevas ja otsiksime seda, mis on üleval, ja ootaksime Kristust, et Ta võtaks meid oma kuningriiki, kus Ta koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen!

Meeldib 1

Lisa kommentaar