Tänasest naasid kogudused oma tavapärase elukorralduse juurde

Tänasest naasid kogudused oma tavapärase elukorralduse juurde

Peapiiskop Urmas Viilma saatis vaimulikele ja kogudustele täna ringkirja, milles andis teada, et kogudused saavad naasta tavapärasesse viiruse-eelsesse olukorda, kuid ühtlasi pani südamele, et viiruse leviku ennetamiseks suhtutaks hoolikalt puhtuse pidamisse, käte ja pindade desinfitseerimisse ja püütaks juhinduda mõistliku hajutamise nõudest.

Kirikuvalitsus muutis kirikutes kehtivaid juhiseid alates 1. juulist seoses sellega, et Terviseamet ja Vabariigi Valitsus leevendasid oma seni kehtinud nõudeid nakatumise vältimiseks.

Kirikuvalitsus otsustas:

1. Tunnistada alates 1. juulist 2021 kehtetuks EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks (EELK Konsistooriumi 28. mai 2021 otsus nr 42).

2. Edaspidi korraldada vaimulikel ja kiriklike asutuste juhtidel koguduse või asutuse töö vastavalt Terviseameti juhistele ja nõuetele (sh desinfitseerimise kohustus ja hajutamise jälgimine).

3. Armulaua pühitsemisel ja jagamisel jälgib desinfitseerimise ja hajutamise nõuetest kinnipidamist koguduse õpetaja. Aluseks on „Jumalateenistuste ja talituste juhend“.

Peapiiskop soovis oma kirja lõpetuseks kõigile kogudustele õnnistatud suveperioodi ja rõõmsat teenimist Issanda viinamäel.

Lisa kommentaar