Tartu Maarja kiriku torni taastamisega tehti pidulikult algust

Tartu Maarja kiriku torni taastamisega tehti pidulikult algust

Unistus, et Tartu Maarja kiriku torn peagi taas linna kohal kõrgub, hakkab tõeks saama. “Kui Jumal tahab, saab Maarja kirik valmis, ja miks ei peaks Jumal seda tahtma,“ ütles piiskop Joel Luhamets eilsel torniehituse algust märkival õnnistamistseremoonial. Ta meenutas, et talle endale näisid kunagi ilmvõimatuna ka Jaani ja Pauluse kiriku taastamine. Usku peab aga olema ja seda on Maarja kiriku taastamisel jagunud.

Täna on rohkem kui 500 annetaja toel kogutud umbes 1,5 miljonit eurot ja tänasel rahvusvahelisel aitäh-päeval tänas Tartu Maarja kogudus oma Facebooki lehel kõiki koguduse ja kiriku sõpru, oma koguduseliikmeid, töötegijaid, vabatahtlikke, koguduse juhte, praeguseid ja endisi vaimulikke, eestpalvetajaid, kirikuvalitsust, toetajaid, partnereid, kihelkonna rahvast, tartlasi, eestimaalasi, Tartu linna ja selle juhte, Tartu Maarja kihelkonna omavalitsusi ja nende juhte, meie kodumaa juhte, toetajaid Välis-Eesti kogukonnas, sõpruskogudusi ja sõpruskirikuid ja kristlasi üle ilma. „Kõige suurem tänu kuulub Jumalale, kõigi nende suurepäraste inimeste ühendajale, südamete avajale, kiriku ehituse ja kirikuehitajate hoidjale!“ seisis postituses.

Õnnistamistseremoonia viidi läbi krõbedate külmakraadide kiuste. Kohalolijaid soojendasid lõkked, südamest tulevad tervitused ning palved ja Tartu Maarja kirikukoori esituses kõlanud Urmas Sisaski „Sanctus“. Kiriku eesruumi müüriti pidulikult ajakapsel päeva meenutavate ürikute ja meenetega. Torni ehitab 24. veebruariks kõrgeima korruseni valmis OÜ Embach Ehitus. Loodetavasti saab lahkete toetajate abiga peagi paika ka tornikiiver.

Fotodel on piiskop piiskop Joel Luhamets, Tartu linnapea Urmas Klaas, Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko, Maarja Kiriku SA esindajad Toomas Savi ja Silvia Leiaru, Embach Ehituse juht Andres Salusaar, Tartu Maarja koguduse juhatuse esimees Lea Saar ja linnarahvas. Fotode autor on Are Tralla.Meeldib 1