Värske videosari tutvustab kiriku teenimistööd kogukonnas

Värske videosari tutvustab kiriku teenimistööd kogukonnas

Kiriku ülesanne on olla inimeste seas ja kuulutada armastuse ja leppimise sõnumit. Lisaks osutab kirik kogukonnale aga ka praktilist abi. “Me pakume peavarju kodututele, me pakume toitu, meie juures töötavad diakooniahaigla, vanadekodu, päevakeskused, lastekodud. Me oleme teeniv kirik,” ütles sarja avavideos EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse juhataja Avo Üprus.

Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid tutvustab videosari kogu alanud aasta vältel. Valmimas on ligi 30 lühivideot. Lisaks kiriku kogukonnatöö tutvustamisele on eesmärk leida veelgi juurde särasilmseid vabatahtlikke.

“Diakooniatööd tehakse teise inimese heaks, aga kristlasele on ligimese teenimine ka loomulik vajadus, oluline tema enesearenguks,” märkis Avo Üprus. Hea puu kannab ju ikka head vilja.

Videod valmivad SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvõttel. Sarja kokkupanija ja sisuline toimetaja on Avo Üprus, videote autorid Agnus-Dei Üprus ja Urmas Roos.