Posted in Uudis

Küla on kirikus, kus kedagi ei jäeta maha ega ei tõugata välja

Kiriku abi annab abivajajale kindluse, et Jumala armastus oli, on ja jääb, seda ei murra ega muuda miski – aitamine ise ongi kõige selgem sõnum, käi kõlama 9. mail toimunud kogukonnafoorumilt.

Posted in Diakoonia

Vaimulikud selgitavad: diakoonia tähendab teenimist

Mõtteid diakooniatööst jagavad videos Tallinna Jaani koguduse õpetajad Arne Hiob ja Eve Kruus ning peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Posted in Diakoonia Sündmus

Harkujärve kirikus jagati jõulurõõmu eakatega

20. detsembril maitsesid Harkujärve kirikus koos vallajuhtidega jõulukooki kogukonna eakad, kirjutas ajaleht Eesti Kirik. Samal ajal tõttasid päkapikud sealtsamast tulistvalu EELK emeriitvaimulike juurde, et neile kogu kirikurahva soojad soovid ja jõulupakid üle anda.

Posted in Diakoonia Uudis

Kogukonnamajade toel saavad südamepuhtad elada täisväärtuslikku elu

Intellektipuudega inimesi on südamepuhasteks nimetanud peapiiskop Urmas Viilma. See on viide Jeesuse Mäejutlusele, kus ta ütleb: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat!“ Siirus, ausus, helgus ja ehedus on annid, mida neil on maailmale kinkida.

Posted in Diakoonia

Kirikumeedia aitab sõnasaatjana inimesi kokku viia

Diakoonia all mõistetakse sageli supijagamist puudustkannatavatele inimestele ja see pole vale. Samas jagab kirik peale supi ka sõna ja kasutab selleks kaasaegseid meediakanaleid. Üks neist on uudisteportaal e-Kirik.

Posted in Diakoonia Uudis

Sveni lugu: kuurist kirikusse

Seekordses kiriku teenimistööd tutvustavas videos räägib oma loo Sven, kes nüüdseks on Harkujärve kiriku abiga leidnud inimväärse elu ja saanud abi vastuvõtjast aitajaks.

Posted in Diakoonia Uudis

Värske videosari tutvustab kiriku teenimistööd kogukonnas

Värske videosari tutvustab kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid.

Posted in Meie inimesed

Marelle Erlenheim on aidanud ehitada diakooniatööle tugevat alust

„Tark, tohutu töövõimega, põhjalik, süsteemne, järjekindel, sooja südamega…“ kirjeldavad teda kolleegid. Kui aga Marelle Erlenheimi iseloomustus paigutada ühte ja ainukesse sõnasse, siis oleks see: tugev.