Kogukonnamajade toel saavad südamepuhtad elada täisväärtuslikku elu

Kogukonnamajade toel saavad südamepuhtad elada täisväärtuslikku elu

Intellektipuudega inimesi on südamepuhasteks nimetanud peapiiskop Urmas Viilma. Sõna ise on viide Jeesuse Mäejutlusele, kus ta ütleb: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat!“ „See määratlus kätkeb endas nii kenasti nende inimeste siiruse, ausse, helguse ja eheduse,“ nõustub SA Eesti Diakoonia projektijuht Kadri Kesküla.

Intellektipuudega inimeste töökeskusi on luterliku kiriku juures kaks: üks neist Rakvere Kolmainu koguduse juures ja teine Katikodu Viliveres. Need keskused annavad võimaluse neil inimestel elada avaliste täiskasvanute kombel kogukonnas  ja tulla minimaalse kõrvalabiga.

Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid tutvustab videosari kogu alanud aasta vältel. Valmimas on ligi 30 lühivideot. Lisaks kiriku kogukonnatöö tutvustamisele on eesmärk leida veelgi juurde särasilmseid vabatahtlikke.

Videod valmivad SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvõttel. Sarja kokkupanija ja sisuline toimetaja on Avo Üprus, videote autorid Agnus-Dei Üprus ja Urmas Roos. Seekordse video küsimusi esitas Kadri Kesküla.


Lisa kommentaar