Marelle Erlenheim on aidanud ehitada diakooniatööle tugevat alust

Marelle Erlenheim on aidanud ehitada diakooniatööle tugevat alust

EELK Aasta diakooniatöötaja 2019 tiitli tänavu Marelle Erlenheim.

Marelle Erlenheim autasu üleandmisel sotsiaalministeeriumis (Foto: Urmas Roos)

„Tark, tohutu töövõimega, põhjalik, süsteemne, järjekindel, sooja südamega…“ kirjeldavad teda kolleegid. Kui aga Marelle Erlenheimi iseloomustus paigutada ühte ja ainukesse sõnasse, siis oleks see: tugev.

„Ta tegi haldussüsteemi korrastamisel ja eelarve koostamisel ära väga suure töö ja aitas meid joone peale,” ütleb Diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse projektijuht Kadri Kesküla. Selle kõrval on aga oluline ka Marielle inimlik pool. ”Võib-olla kõlab see naisterahva iseloomustamiseks veidi kohatult, aga jah, ta on ikka uskumatult tugev! Ka füüsiliselt. Ka siis, kui on midagi tassida, lööb käed külge!” ütleb Kadri. Ja lisab: “Ehkki Marielle on tulnud kiriku diakooniatööle appi kõrgelt kohalt, ei jäta ta kunagi muljet, et on kuidagi “kõrge”.”

Marelle Erlenheim töötab Saue Vallavalitsuses sotsiaalosakonna juhatajana, kuid on jätkuvalt ka Eesti Diakoonia nõukogu liige.

“Alati on ta nõukogu koosolekutel kohal, teeb vabatahtlikku tööd suure südamega ja annab asjade korraldamiseks head nõu. Ja kunagi ei ole, et Marelle tormaks peale koosolekut kohe minema – teda huvitab päriselt, kuidas läheb!” annab Kadri edasi kaastöötajate tänu.

Marelle südameasjaks on vanemaelaliste ja hooldust vajavate inimeste heaolu ning siin püüab ta oma andeid ja kogemusi kõige paremal viisil rakendada. Ta on jõudumööda kaasa löönud ka Hageri ja Harkujärve kogudste tegemistes.

Koos kolleegide ja kaasteelistega. Vasakult: Kadri Kesküla, Avo Üprus, haiglakaplanaadi loomise eest aasta diakooniatöö autasu vastu võtnud assessor Ove Sander, Marelle Erlenheim, sotsiaalminister Tanel Kiik ja kantsler Marika Priske (Foto: Urmas Roos)