Usuteaduse Instituudi rahvaülikool kutsub loengule: matused ja kalmistukultuur 21. sajandil

Usuteaduse Instituudi rahvaülikool kutsub loengule: matused ja kalmistukultuur 21. sajandil

EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikooli 7. – 8. juunil toimuval koolitusel annab ülevaate matusekommetest ja kalmistukultuurist kui surmakultuuri kesksest osast kultuuriloolane ja folklorist Marju Kõivupuu.

Analüüsitakse matusekombeid (kirstu- ja tuhastusmatus, matusekombed, surnute mälestamine jne) ja kalmistukultuuri mõjutanud ja kujundanud tegureid läbi aja. Käsitlemist leiavad kalmistud kui kultuurimälu- ja pärandkultuuriobjektid ning matusekombed kui religioosse ja rahvusliku identiteedi osa.

Koolituse läbinu:

  • Tunneb ülevaatlikult matuskombeid kujundanud ja mõjutanud religioosseid jm tegureid.
  • On saanud ülevaate teemakohasest kirjandusest ja andmebaasidest, oskab seda kasutada ja vajadusel ka ise infot ostida.
  • Tunneb ülevaatlikult kalmistukultuuri kujundanud ja mõjutanud religioosseid jm tegureid.
  • Oskab kasutada kalmistute kui kultuuripärandi objektide kohta kasutatavaid andmebaase jms.

Koolitus toimub veebis. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval.

Koolituse maht on 5 akadeemilist tundi ja see toimub 07-08.06 kell 18.00-19.00

Lähem info ja registreerumine

Lisa kommentaar