Aita tunnustada kiriku kaastöölisi!

Aita tunnustada kiriku kaastöölisi!

Foto: ajaleht Eesti Kirik

Rukkimaarjapäevaks, 15. augustiks ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks. Autasude ja sümboolika komisjoni esimees piiskop Tiit Salumäe kutsub üles: „Tunnustagem tublisid inimesi!“

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk ja tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.

Kogudustest kogutud ettepanekud saadab kirikuvalitsusse koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile.

Uue tunnustusena antakse aastast 2019 välja EELK koguduse kaastöölise märki. Koguduse kaastöölise hõbedase märgi saab anda koguduse kaastöölisele, kes on olnud vähemalt 15 aastat koguduses juhtorganis või kaastööline erinevates töövaldkondades. Kuldse märgi võib taotleda isik, kes on vähemalt 25 aastat olnud koguduse kaastööline. Märgi taotleb koguduse õpetaja ja valmistamise kulud kannab kogudus või tunnustatud isik ise. Kaastöölise märki saab taotleda  samuti siseveebist ja kogu aasta jooksul. Autasu taotlusvormi nelipühaks leiab siseveebist: https://siseveeb.eelk.ee/et/kommunikatsioon-ja-suhtekorraldus/autasude-taotlemine/autasu-taotlemine/.

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele üle nädal enne lõikustänupüha, 2. oktoobril 2022 Tallinna piiskoplikus toomkirikus.

Lisa kommentaar