Andres Põder: kiriku ülesanne on võita kuri ära heaga

Andres Põder: kiriku ülesanne on võita kuri ära heaga

EKNi president, peapiiskop emeeritus Andres Põder (Foto: EELK arhiiv)

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president, peapiiskop emeeritus Andres Põder kirjutab err.ee arvamusportaalis, et ehkki kirikute selgelt väljendatud seisukohta sõja küsimuses pole meedia eriti esile toonud, oli just kirikute nõukogu üks esimesi, kes sõja Ukrainas selgesõnaliselt on hukka mõistnud.

Andres Põder meenutab, et vaid mõned tunnid peale agressiooni algust luges ta 24. veebruaril Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud jumalateenistusel (mille kandis üle ka ETV) ette EKN-i prohvetliku pöördumise, rõhutades, et see puudutab just olukorda Ukrainas. Seda üheselt väljendatud arusaama on nüüdseks täiendanud ka liikmeskirikud omapoolsetes pöördumistes.

Pöördumises kutsus EKN üles kõiki inimesi palvetama rahu pärast nii Euroopas kui ka kogu maailmas: “Palvetagem, et riikide juhtidel oleks valmidust lahendada konflikte diplomaatilisel teel. Palvetagem, et seal, kus toimuvad relvastatud kokkupõrked, lõppeks sõjategevus ja tuleks rahu.”

Ülaltodud põhjusel ei nõustu kristlike kirikute katusorganisatsiooni juht kirikuloo professor Priit Rohtmetsa artiklis “Ukraina sõda kui ususõda” toodud kriitikaga EKNi aadressil, et organisatsioon pole “Vene agressiooni hukka mõistvat ametlikku seisukohta vormistanud ja avalikkusele esitanud”. Andres Põder märgib, et kõigis kirikute seisukohavõttudes on väljendunud ühine arusaam sõja ja vägivalla lubamatusest ja üleskutse olla “rahutegijad”. Ta märgib, et asjatult ja ebaõiglaselt püütakse artiklis pisendada ka metropoliit Eugeni pöördumist. „Keegi ei pea meid toetama just sellises sõnastuses, nagu tahame talle suhu panna,“ leiab EKNi president. Seda, enam, et metropoliidi mõte on selge: liitudes Kiievi ja kogu Ukraina õndsaima metropoliit Onufri üleskutsega “lõpetada see vennatapusõda”, teeb ta viite Kaini ja Abeli loole. EKNi juht leiab, et just selliste üleskutsete tegijaid on meil tarvis toetada, sest nagu ka metropoliidi üleskutses on välja toodud: “kristlastena ei saa me lasta poliitilistel erimeelsustel ja sõjal meid lõhestada.”

Andres Põder meenutab, et MPEÕK on Eesti Vabariigi seaduste alusel registreeritud ja tegutsev usuline ühendus, mis koondab ja teenib vaimulikult ligi 170 000 Eestimaa elanikku. „Need on inimesed, kes elavad meie keskel ja keda oleme ligimestena kutsutud armastama ka siis, kui me kõiges pole ühel meelel. Me ei peaks neid eemale tõukama, vaid kaasama,“ kirjutab ta. MPEÕK on olnud aastaid heaks kaastööliseks teistele kirikutele Eesti inimeste vaimulikul teenimisel ning suutnud ühise laua taga jätta kõrvale ka ajaloolised erimeelsused Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga, meenutab Andres Põder.

Piiblis soovitatakse näidata oma usku mitte niivõrd sõnadega, kuivõrd tegudega, tõdeb EKNi president ja toob artiklis mitmeid näiteid, mil moel tõdeb artiklis, et ükisikkristlased ja kirikud koostöös püüavad aidata kaasa inimeste kannatuse leevendamiseks.

Lõpetuseks tuletab Andres Põder meelde, et oma ühiskonnas peaksime keskenduma mitte niivõrd vaenlaste, kuivõrd sõprade leidmisele. Soovitab ju ka apostel Paulus võita kuri ära heaga (Rm 12:21).

Loe lähemalt:

Andres Põder “Armastusega kurjuse vastu”, err.ee 13.03.2022

Meeldib 1

Lisa kommentaar