Esimest korda kogunenud piiskoppide kogu pidas nõu veebis

Esimest korda kogunenud piiskoppide kogu pidas nõu veebis

EELK piiskopid: piiskop Joel Luhamets, peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe (Foto: Erik Peinar)

Täna, 5. jaanuaril sai veebis esimest korda kokku piiskoppide kogu, kuhu kuuluvad  ametis olevad EELK piiskopid: peapiiskop Urmas Viilma ja piiskopid Joel Luhamets ning Tiit Salumäe.

Peapiiskop Urmas Viilma kommenteeris kokkusaamise järel: „Tänasel esimesel kokkusaamisel arutasime omavahel läbi piiskoppide vastutusalad. Selle põhjal esitan peapiiskopina eelnõu konsistooriumile, kes seejärel ülesanded kindlaks määrab. Esinduskohustusi hakkame edaspidi jagama ka eri piirkondade eest vastutavate praostidega. Piiskoppide kogu edasine töörütm on veel täpsustamisel, kuid püüame kokku saada vähemasti igal teisel kuul enne konsistooriumi istungit.“   

EELK piiskoppide kogu loomise poolt hääletasid XXX kirikukogu saadikud 7. juunil toimunud erakorralisel 8. istungjärgul. Loodud institutsioon annab piiskoppidele võimaluse ühiselt oma tegevust koordineerida ja korraldada, samuti vajadusel arutada ja lahendada operatiivselt vaimuliku ameti pidamist või ka usu ja kõlbluse alal tekkivaid üksikküsimusi.

Piiskoppide ülesanne on teha pidevat pastoraalset tööd koguduste hingekarjastega – olla karjastele karjaseks. Praktilises plaanis tähendab see, et tuleb visiteerida kogudusi, olla koguduste vaimulikele hingehoidjateks ja vajadusel teha ka järelevalvet. Samuti võivad piiskopid ühise koguna teha erandeid diakonite ja preestrite ordineerimiseks seatud alusnõuetes (vanus ja haridus). Piiskoppide kogu teeb otsuseid ainult konsensuslikult.

Piiskoppide kogu ülesanded on määratletud Kirikuseadustiku 5. osas „Kiriku juhtimine“ 3. peatükis:
§ 1511Piiskoppide kogu
(1) Piiskoppide kogu liikmed on peapiiskop ja piiskopid.
(2) Piiskoppide kogu langetab otsuse, kui selle poolt on kõik piiskoppide kogu liikmed.
(3) Piiskoppide kogu pädevuses on:
     1) soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks;
     2) vaimuliku ameti pidamist puudutavate üksikküsimuste lahendamine;
     3) usu ja kõlbluse alal tekkivate üksikute vaidlusküsimuste lahendamine. “;

Lisaks:

EELK piiskopid

Piiskopiameti ajalugu Eestis

Lisa kommentaar