Läti luterlased tähistasid sünnipäeva kirikupäeva ja piiskoppide pühitsemisega

Läti luterlased tähistasid sünnipäeva kirikupäeva ja piiskoppide pühitsemisega

Rinalds Grants ja Uldis Gailitis piiskopiks pühitsemise eel (Foto: Lia Salumäe)

Laupäeval, 16. juulil tähistas Läti luterlik kirik oma praeguse struktuuri 100. sünnipäeva. Kirikupäeva pidulikul missal pühitseti ka kaks uut piiskoppi.

Kirikupäev algas hommikupalvuse ja palverännakuga Püha Peetri kirikust läbi vanalinna toomkirikusse. Eesti luterlasi esindanud piiskop Tiit Salumäe sõnul oli sündmusel osalejaid kindlasti tubli tuhat inimest. Kohale oli tuldud peredega üle kogu Lätimaa. Rännakul lauldi koraale, saatis puhkpilliorkester.

Pärastlõunal Toomkirikus toimunud pidulikul missal pühitses peapiiskop Janis Vanags koos kaheksa teise piiskopiga kaks vikaarpiiskoppi – Rinalds Grantsi ja Uldis Gailitisi.

Oma jutluses selgitas peapiiskop Vanags, kuidas siis ikkagi on nõnda, et alles juunikuus tähistati viiesaja aasta möödumist reformatsiooni jõudmisest Riiga ja Liivimaale, nüüd aga tähistatakse kiriku sajandat sünnipäeva. Tema sõnul sai Läti Evangeelne Luterlik Kirik ühtpidi alguse küll juba Petlemmas, kui “Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,” nagu pühakiri kinnitab. Samas võib seegi olla liiga hiline tärmin, sest, nagu püha Paulus efeslastele kirjutab, on Jumal “meid Kristuses valinud enne maailma rajamist /…/ meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu” (Ef 1:4-5). Rooma Clemens, esimese sajandi lõpul teeninud piiskop, on kirjutanud, et kirik loodi enne päikese ja kuu loomist. Nii on kirik maailmast endastki vanem nähtus. Kiriku ajaloos on mitmeid olulisi tähtpäevi, milliste hulka kuuluvad lätimaalaste jaoks ka kiriku juurdumine Daugava kaldail aasta 1180 paiku, ent ka vaba rahvakiriku loomine Läti vabariigi territooriumil 16. juulil 1922.

Peapiiskopi sõnul on üheks kiriku järjepidevuse ja ühtsuse märgiks seegi, kuidas temas on säilinud mitte üksnes apostellik missioon ja õpetus, vaid ka apostlite järjepidevus, milles palve ja käte pealepanemisega pühitseti sada aastat tagasi Läti Evangeelse Luterliku Kiriku esimene piiskop Kārlis Irbe, nagu ka nüüd ametisse õnnistatavad kaks vikaarpiiskoppi.

Missa järel toomkiriku aias toimunud pidulikul vastuvõtul andis piiskop Tiit Salumäe üle EELK peapiiskop Urmas Viilma tervitused ja meie kiriku kingitused.


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar