Majutuskeskustes on sõjapõgenikele toeks 70 hingehoidjat

Majutuskeskustes on sõjapõgenikele toeks 70 hingehoidjat

Foto: sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsus kokku kutseliste hingehoidjate ja kaplaniste vabatahtliku hingehoiuvõrgustiku, mille liikmed pakuvad majutuskeskustes Ukraina sõjapõgenikele hingelist tuge.

„Esmased kogemused  hingehoiutöös Ukraina sõjapõgenikega näitavad, et vajadus hingehoiutoe järgi on suur. Hingehoidjad täidavad loomuldasa ka ettetulevaid ootamatuid ülesandeid: vahendavad ametlikest kanalitest vajalikku infot, märkavad hingeliste vajaduste kõrval ka materiaalseid probleeme, suunavad abiküsimised edasi, aga on ka lihtsalt on olemas toeks peredele, emadele ja lastele ning on pidanud palvuseid, kui inimesed on selleks soovi avaldanud. Samuti on nad olnud sidepidajaks kohaliku Ukraina kogukonna ja saabuvate põgenike vahel,“ ütles sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi (pildil).

Hingehoid on psühhosotsiaalne tugiteenus

Vabatahtliku võrgustiku moodustavad 70 hingehoidjat, kaplanit ja vaimulikku erinevatest Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja koguduste inimest, kelle kvalifikatsioon vastab hingehoidja või kaplani kutsele ning kes valdavad suhtlustasandil eesti, vene ja inglise keelt. Hingehoiutööd  korraldab sõjapõgenike majutuskeskustes nõunik-peakaplan koos piirkondlike, Tallinna, Tartu ja Pärnu  vastuvõtupunkti ja Virumaa hingehoiu rühmajuhtidega. Hingehoidu pakutakse sõjapõgenikele koostöös psühhosotsiaalse kriisiabiga, mida korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Vaimse tervise teenusena pakutakse hingehoiu nõustamist olukordades, kus inimene ei vaja psühholoogilist abi ega ravi, sellises olukorras on oluline inimlik empaatiline suhtlemine, hingeline toetamine, ärakuulamine, emotsionaalse düstressi leevendamine, toimetuleku võimestamine, edasi elamiseks jõuvarude ja lootuse ülesleidmine. Sotsiaalministeerium toetab hingehoiu nõustamist suuremates üldhooldekodudes ning telefoni 116 123 teel.

Kes on hingehoidja?

Hingehoidja on teoloogilise ja/või hingehoiualase ettevalmistusega spetsialist, kes on saanud ettevalmistuse kriisitööks, leinatööks ning tänases kriisiolukorras nõustamiseks esmased teadmised nii sõjatraumast otseselt puudutatud inimeste kui ka sekundaarse traumaga inimeste toetamiseks. Hingehoidja pakub inimesele tuge lähtuvalt tema hingelistest, vaimsetest, usulistest ja kultuurilistest vajadustest ja veendumustest. Hingehoidja töötab koos teiste spetsialistidega nõustades ja toetades eksistentsiaalsete, hingeliste ja religioossete teemade puhul.

Hingehoidjate vabatahtliku võrgustiku kutsus kokku sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond, et toetada Ukraina sõjapõgenikke majutuskeskustes. Edaspidi on kavas teenuse osutamisse kaasata kohalike omavalitsuste piirkondades toimetavaid hingehoidjaid ja vaimulikke, samuti on plaanis kaasata teisi kaplaneid.

Emotsionaalset tuge ja nõustamist saab ka eesti ja vene keeles ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning emotsionaalse toe ja hingehoiutelefonilt eesti ja vene keeles 116123.

Lisa kommentaar