Piiskop Tiit Salumäe tutvustab kiriku võimalusi ühiskonda teenida

Piiskop Tiit Salumäe tutvustab kiriku võimalusi ühiskonda teenida

Piiskop Tiit Salumäe on koos abikaasa Liaga teinud Haapsalus kirikutööd 47 aastat ning hea seisnud kiriku osalemise eest kohaliku elu edendamisel (Foto: Regina Hansen)

Eesti Kirikute Nõukogu hariduse koduleht on saanud täiendust piiskop Tiit Salumäe artikliga “Kuidas saab kirik olla kasulik kogukonnale?“

Kirikul on kohustus anda oma panus õiglase ja turvalise ühiskonna saavutamiseks ja selle nimel teeb kirik koostööd nii riiklike institutsioonide kui ka erinevate eluvaldkondade inimestega. “Vajame ühiskonda, kus majanduslikud püüdlused on kooskõlas maailmavaatega, mille keskmes on vaimsus. Kiriku mission on aidata seda tasakaalu luua,” kirjutab piiskop Salumäe.

Artiklis tutvustab Tiit Salumäe Haapsalu Johannese koguduse näitel, kuidas on korraldatud koguduse koostöö eri meediaväljaannete, koolide, teiste konfessioonide, riigikaitseorganisatsioonide, kultuuriasutuste ja muinsuskaitsega, diakooniatöö tegijate ja kohalike omavalitsustega. Artiklis on palju inspireerivaid mõtteid, kuidas kirik saab kogukonnas nähtav ja kasulik olla.


Loe lisa:

Lisa kommentaar