Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Eve Kruus (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

2. pühapäev pärast ilmumispüha. Päeva teema on „Jeesus ilmutab oma jumalikku väge“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Selle pühapäeva evangeelium kõneleb Jeesuse kõige esimesest imeteost, vee muutmisest veiniks Kaana pulmas. Pühapäeval mõtleme sellele, et suured ja imelised teod, mida inimene oma elus teeb, ei lähtu inimesest endast, vaid on Jumala vägi, mis saab inimese elu ja tegevuse kaudu avalikuks. Mida lähemale on inimene Jumalale jõudnud, mida tihedamas sidemes Temaga ta seisab, seda rohkem suudab ta vastu võtta tarkust ja väge, mida Jumal talle anda tahab, ning seda suuremaid ja vägevamaid tegusid suudab ta korda saata.

Jeesus, Jumala Poeg, sai teha oma Isa tegusid, sest Ta oli Temaga pideva palvesideme kaudu tihedalt seotud ja võttis Temalt vastu tarkust ja väge. Ristiinimestena, Jumala lastena, oleme meiegi – või vähemasti peaksime olema – Jumala suurte tegude tegijad, Tema armu edasikandjad maa peal, elavad tunnustähed Tema väest ja armust. Kui me rõõmustame oma saavutuste üle, oma õnnestumiste üle, ärgem unustagem tänada selle eest Jumalat, kes on meie tegemisi õnnistanud. Viimselt kuulub kogu au Temale, tarkuse, väe ja headuse allikale.

Palve: Tänu Sulle, kõigeväeline Looja, et Sa oled läbi aegade olnud armuline oma loodu vastu. Tänu Sulle, et oleme saanud kogeda Sinu jumalikku väge, väge, mis juhib ja muudab, ka oma elus. Tänu Sulle igapäevase leiva ja kõigi Sinu heade ja heldete andide eest. Tänu hoidmise ja kaitsmise eest eluteel. Tänu kõige selle eest, mis meid ümbritseb, selle eest, mis on pannud rõõmsalt imestama ja imetlema, muutnud elu ihaldusväärseks, päevad põnevaks ja kauniks. Aita meil jõuda Sinule lähemale. Aita tunda Sinu ligiolekut igas hetkes, aita uskuda ja usaldada. Me oleme ristimise kaudu saanud Sinu omadeks, Sinu rahva liikmeteks. Võta ja kasuta meiegi elusid oma riigi kasvatamisel. Saagu ka meie elus, ka meie nõtruse kaudu, nähtavaks Sinu imeline halastuse ja headuse vägi. Sulle olgu tänu ja kiitus nüüd ja igavesti.

Lisa kommentaar