Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Eve Kruus (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

19. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva juhtmõte on „Suurim käsk“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Vanas Testamendis on juutide arvestust mööda 613 seadusesätet, käsud-keelud umbes pooleks. Lisaks Piiblis ära toodud käskudele olid Talmudis, juutide seaduste kogumikus, aga veel täiendavad seadusesätted, mis täpsustasid Piiblis olevaid käske. Näiteks on Piiblis hingamispäeva keelatud tööde loetelus 39 tööd, Talmudis on seda aga täpsustatud ja fikseeritud 1521 sätet sabati pühitsemise kohta.

Uurisin paar aastat tagasi huvi pärast veidi Eesti seadusandlust, et välja selgitada, mitu seadusesätet meil Eestis praegu on. Seadusi, st kõige tähtsamaid õigusakte, oli ligi 200. Lisaks õigusaktid, mis ei ole seadused, aga põhinevad neil, täpsustavad neid ja on samuti kohustava või keelava iseloomuga. Kokku oli paar aastat tagasi Eestis kehtimas üle 7000 õigusakti (lisaks hulk ametkondlikke ja kohaliku tähtsusega seadusakte, reegleid ja sisekordi, mis ka on teatud inimgruppidele täitmiseks kohustuslikud).

Tänaseks päevaks on neid ilmselt juba palju rohkem, neid lisandub pea iga päev. Aga peame arvestama ka seda, et igas seaduses on palju alasätteid, paragrahve. Mõnes seaduses on neid sadu. Seega võib kõikvõimalikke seadusesätteid, käske-keelde olla kokku mitukümmend tuhat. On selge, et mitte keegi ei suuda neid kõike teada ega hallata. Seetõttu on seadusetundjad, juristid, spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele, et tunda oma valdkonna seadusandust põhjalikult, tunda oma teemat – nagu ka näiteks arstid on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele.

Me kõik hulbime käskude-keeldude ookeanis, vaikselt lootes, et me midagi juhuslikult teadmatusest valesti ei teeks.

Aga milline on kõige tähtsam käsk, universaalne käsk, mida peaksid teadma ja täitma kõik? Teadma ja täitma igal juhul, ka siis, kui nad muudest käskudest midagi ei tea? Teadma ja täitma, et olla meelepärane Jumalale, oma Loojale.

Selline küsimus esitati kord Jeesusele. Evangelist Matteus on kirjutanud:

„Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?“ Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid“ (Mt 22:35–40).

Tänasel pühapäeval tuletame meelde seda Jeesuse antud kaksikkäsku – suurimat ja tähtsaimat käsku, kõigi teiste käskude täitmise võtit, mille saab kokku võtta sõnadega „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega, ja oma ligimest nagu iseennast!“.

Palve: Tänu Sulle, Issand Jeesus Kristus, et Sina aitad tuua segadusse selguse. Tänu, et Sa oled andnud sellise selge ja kindla aluse, millele saavad toetuda kõik inimestevahelised suhted ja nii kirjutatud kui kirjutamata seadused. Aluse, mis aitab tuua õiglust ja üksmeelt inimühiskonda. Armastuse käsu. Õpeta meid seda käsku mõistma. Aita meil seda käsku täita. Õpeta meid armastama Jumalat ja oma kaasinimesi. Juhi Püha Vaimu kaudu meid armastuse teel, mis viib viimselt Jumalariiki, kus valitseb armastuse käsk ja kus need, kes suurimat käsku maises elus ustavalt on täitnud, pärivad elu, mis iial otsa ei lõpe.

Vaata lisa:

Tallinna Jaani koguduse ja kiriku Facebooki leht

Lisa kommentaar