Tartu Ülikooli usuteaduskonna diplomi sai 19 lõpetajat

Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetajad 2022 (Foto: Kätlin Liimets/Eesti Kirik)

Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetas tänavu üheksa bakalaureuse- ja kümme magistriõppe tudengit. Magistrikraadiga lõpetajate seas oli kaks luterliku kiriku diakonit: vanglate peakaplan diakon Tanel Meiel (magistriprojekt „Sotsiaalprogramm vanglates „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud““, juhendaja Kaido Soom) ja diakon Robert Bunder (magistritöö „Luterlik jumalateenistuse kogemus EELK Tartu linnakoguduste näitel“, juhendaja Kaido Soom).

Ülikooli lõputööd hõlmasid laia uurimisteemade valdkonda, ulatudes praktilisest teoloogiast ja piibliteadustest religiooni- ja mõttelooliste ning interdistsiplinaarse iseloomuga uurimusteni. Kaitsmised olid usuteaduskonnas 30. ja 31. mail. Pärast kaht pandeemia-aastat toimusid need taas auditoorselt ja usuteaduskonna kodulehe andmeil valdav osa töödest kaitsti heale, väga heale või suurepärasele hindele.
Lõputöödest oli praktilise tulemusega kinnipidamisasutuste sotsiaalprogrammi „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“ välja töötamine ning sündis bakalaureuseõppe lõpetanud Urmas Kooritsa ja magistriõppe läbinud Tanel Meieli koostöös. Usuteaduskonna juhataja Ronald Karo komenteeris, et suures osas on programm oikumeeniline ja see oli Tanel Meieli magistriprojekti osa. Oikumeenilisele kursusele järgnevad konfessionaalsed plokid ja luterliku mooduli loomine oli Kooritsa bakalaureuseprojekti sisu. Projekti teostamiseks viidi  läbi katseprojektid Viru ja Tartu vanglas, kogu programm on saanud heakskiidu justiitsministeeriumi poolt ja rakendub 1. septembrist kõigis kolmes vanglas.


Bakalaureusetöödest tõstis Roland Karo esile ka judaistika õppejõu Anu Põldsami juhendatud Anna-Katariina Vaino uurimistööd teemal „Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilised sarnasused“. „Tegemist on äärmiselt kõrge tasemega. Anna-Katariina Vaino oli ka üks neist, kes lõpetas cum laude. Temas võiks näha tulevast piibliteadlast,“ vahendas Karo lootusrikkalt.

Annabel Partsi bakalaureusetöö „Surmalähedased kogemused ja omamüüt: pilootuuring kümne intervjuu põhjal“ ( juhendaja Roland Karo) puhul tuleb esile tõsta, et tegemist on esimese katsega eesti inimeste surmalähedaste kogemuste kaardistamiseks ja see võib huvi pakkuda ka laiemale huviliste ringile.

Nii kaitsmiskomisjoni esimees Anu Põldsam kui ka Roland Karo osutasid silmapaistvale Laura Jaanholdi magistriprojektile „Suhtumine religiooni Eestis – kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad“ (juhendajad Atko Remmel ja Hedi-Liis Toome). See projekt toetus seitsmeteistkümnele intervjuule Eesti kristlike koguduste esindajatega, kelle hulgas oli baptiste, õigeusklikke, Jehoova tunnistajaid, katoliiklasi, luterlasi ja seitsmenda päeva adventiste.
Praktiliseks väljenduseks on Pärnus Endla teatris Jaanholdi lavastatud dokumentaallavastus „Issanda loomaaed“, mis annab laiemale üldsusele võimaluse mõista, kuidas erinevate kristlike konfessioonide esindajad end Eestis tunnevad.

Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja Karo kutsub kirikulehe vahendusel uusi huvilisi astuma usuteaduskonda tänavuse teaduskonna tunnuslausega „Julge tegeleda olulisega – tule õppima usuteaduskonda!“. Nii bakalaureuse- kui ka magistriõppesse võetakse avaldusi vastu 29. juunini.

Bakalaureuseõppe aktust ja magistriõppe aktust on võimalik Tartu Ülikooli kodulehelt järele vaadata.
Palju õnne ja õnnistust värsketele lõpetajatele ka e-Kiriku poolt!

Loe lisa:

Kätlin Liimets “Tartus lõpetas uus lend usuteadlasi”, Eesti Kirik 22.06.2022

Lisa kommentaar