21. detsember on toomapäev

21. detsember on toomapäev

Peter Paul Rubens, Püha Toomas

Apostel Toomas vääriks küllap paremat kohtlemist, kui see hüüdnimi, millega teda sageli seostatakse: „uskmatu“. Toomas oli lihtne ja aus mees, kes tahtis asju põhjalikult tunda.

Kui Jeesus oli saanud teada, et Tema sõber Laatsarus on haige ning tahtis minna Betaaniasse, hoiatasid jüngrid, et äsja olid juudid tahtnud Ta tappa. Kui Jeesus siiski otsustas naasta Jeruusalemma, reageeris Toomas esimesena: „Lähme meiegi, et temaga koos surra!“ (Jh 11:16).

Pühal õhtusöömaajal, kui Jeesus ütles oma hüvastijätukõnes: „Kuhu ma lähen, sinna te teate teed,“ ei leppinud Toomas tema sõnadega ning küsis: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?“ Vastuseks sai ta Jeesuse ühe sügavamatest lausetest: „Mina olen tee ja tõde ja elu” (Jh 14:4-6).

Pärast Jeesuse ristilöömist eraldus Toomas oma valuga teistest täiesti. Sestap ei viibinud ta kohal, kui Ülestõusnu ilmus ülestõusmise päeval teistele jüngritele. Toimunust kuuldes ütles ta oma tuntud sõnad: „Kui ma … ei pista oma sõrme naelte asemeisse … ei usu ma mitte.“ (Jh 20:25) Nädal hiljem sai Toomaski Jeesust näha – ja jõudis siis oma usus kõigist teistest ette, lausudes: „Minu Issand ja minu Jumal!“ (Jh 20:28). Mitte keegi, isegi mitte Peetrus ja Johannes ei olnud seni Jeesusele öelnud: „Sina oled Jumal.“ Kuidas me saame nimetada uskmatuks Toomast, kes esimesena ütles välja meie usu suurima saladuse?

Pärast nelipüha imet läksid apostlid Jeesuse käsku täites kõike maailma. Kõige kaugemale läks Toomas. Ta rändas Pärsia kaudu Indiani välja. Mailapuris, Madrase lähedal, suutis ta pöörata kuningas Gundafari. Ajaloolased ei võtnud Tooma legendi pikka aega tõsiselt, aga hilisemad arheoloogilised leiud kinnitasid, et sellenimeline kuningas oli apostlite ajal tõesti olemas olnud. Ometigi ärritas Tooma edukas misjonitöö paganaid, kes mõrvasid ta odaga 21. detsembril 72. aastal.

Juulikuu 3. päeval viidi osa Tooma säilmetest Edessasse, kust need viidi Kreeka kaudu Itaalia Ortonasse. Mailapuris seisab altaril iidne kivist rist, millesse raiutud tekst räägib apostel Tooma loo.

Rahvakalendris on toomapäev suurpuhastuse, jõuluks valmistumise aeg.

(Allikas: Adalbert Engelhart O.S.B., “Pühakute aasta”)

Tänased piiblilugemised: Ps 145:3-7   Ha 2:1-4   Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6)   Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6)

Lisa kommentaar