Posted in Kirikukalender

21. detsember on apostel Tooma mälestuspäev

Tänane kirikukalendri tähtpäev tuletab meelde, et inimesele meeldib Jumalale tingimusi seada. Oma usule seadis tingimusi ka Toomas, üks Jeesuse jüngritest. “Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte,” (Jh 20:25) ütles ta.

Posted in Kirikukalender

25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Jeesuse jüngrite seas oli mitmeid samanimelisi. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks oli Alfeuse poeg ja teine oli Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

Posted in Kirikukalender

Apostlite pühapäev

Tänastes piiblilugemistes on juttu Jeesuse jüngrite kutsumisest ja jüngrite ülesandest. Kristlik kirik on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, selle vaimuliku templi nurgakiviks aga on Kristus ise (Ef 2:19-22).

Posted in Kirikukalender

Kirikuaasta: apostlite pühapäev

6. pühapäeval pärast nelipüha meenutame kõiki apostleid ning mõtiskleme oma kutsumuse üle kristlastena, apostlite alusele rajatud Kiriku liikmeina.