25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

25. juuli – Apostel Jaakobuse päev ehk jaagupipäev

Jeesuse jüngrite seas oli mitmeid samanimelisi. Nii oli 12 jüngri seas kaks Jaakobust. Üks neist oli Alfeuse poeg ja teine Sebedeuse poeg ning Johannese vend.

Jaakobus Sebedeuse poeg  Guido Reni maalil

Sebedeuse poegi nimetati ka Kõuepoegadeks, tõenäoliselt nende tulise iseloomu tõttu. Nemad küsisid Jeesuse käest kärsitult, kas nad võivad istuda Jeesuse paremal ja pahemal käel (Mk 10:37), nad olid valmis jooma Jeesusega samast kannatuse karikast (Mk 10,39); arvasid, et tuli võiks taevast alla tulla ja hävitada küla, kus Jeesust vastu ei võetud (Lk 9:54).  

Jaakobus kuulus koos Peetruse ja oma venna Johannesega Jeesuse lähemate jüngrite hulka. Hiljem oli ta Jeruusalemma koguduse juht (piiskop). Kuningas Heroodes Agrippa I lasi ta hukata. Otsus viidi täide mõõgaga (Ap 12:2).  

Legendi kohaselt käis Jaakobus ka misjonireisil Hispaanias, kuhu hiljem olevat viidud tema säilmed. Väidetava haua kohale on ehitatud suur kirik, millest on kujunenud populaarne palverännaku sihtkoht (Santiago de Compostela). Jaakobusest kujunes Hispaania rahvuskangelane.  

Palverännakutest on muuhulgas alguse saanud ka tänapäevane turism.

Püha Jaakobuse atribuudid kunstis on võti, mõõk, pikk keep, kammkarp.


Vaata lisa: