21. septembril mõtleme apostel Matteusele

21. septembril mõtleme apostel Matteusele

Apostel Matteus ja ingel Rembrandti (1661) nägemuses

21. september on apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev.

Matteus, evangelistidest esimene, kandis algselt nime Leevi. Ta oli tölner, oma rahvuskaaslaste poolt põlatud tolliametnik Kapernaumas Geneetsareti järve ranna. Ükskord läks aga tollimajast mööda Jeesus ning ütles talle: „Järgne mulle!“ Leevi jättiski oma töö ja elatise ning järgnes Jeesusele (Mt 9:9). Issand võttis ta apostlite hulka ning pani talle nimeks Matteus ehk „Jumala and“.

Legendi järgi asus Matteus aastate 41 ja 42 paiku kirjutama evangeeliumi Jeesuse elust, õpetusest, surmast ja ülestõusmisest. Jeesuse taevaminemisest oli siis möödunud vaevu 12 aastat. Kirjutades pidas ta silmas eelkõige juute, keda ta püüdis veenda selles, et Jeesus oli tõotatud Messias. Sellepärast tsiteerib ta sageli Vana Testamendi prohveteid.

Apostli saatusest rääkivad pärimused lähevad erinevaid radu. Kõige järgi otsustades lahkus ta Palestiinast ning kuulutas evangeeliumi Egiptuses, seejärel Etioopias.

Sellest, kui vanaks Matteus elas ning millistel maadel ta käis, on erinevaid versioone. Teatud määral kindlama pärimuse järgi suri ta igatahes enne Jeruusalemma hävitamist aastal 70.

Alates aastast 954 puhkavad apostli säilmed Salernos, Lõuna-Itaalias. Paavst Gregorius VII pühitses aastal 1085 San Matteo uhke toomkiriku, mille krüptis on apostli haud. Kiriku ehitas normannide kuningas Robert Guiscard.

Matteuse sümboliks on tiibadega inimene, sest ta alustab evangeeliumi Jeesuse, tõelise inimese sugupuuga.

(Allikas: Adalbert Engelhart O.S.B., “Pühakute aasta”)

Evangeeliumist loeme: “Kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega.” (Mt 9:10) Auväärne Bede, 8. sajandi tuntud pühak ja õpetlane, on seda kommenteerinud nõnda: “See ühe tölneri pöördumine andis paljudele meestele, tema elukutse esindajatele ja teistele patustele, meeleparanduse ja andeksandmise eeskuju. Pange tähele ka õnnelikku ja tõelist ootust tema kui tulevase apostli ja rahvaste õpetaja staatuse osas: kohe, kui ta pöördus, tõmbas Matteus enda järel terve rahvahulga patuseid samale päästetele. Ta asus otsemaid oma ülesandeid täitma, tehes ise alles esimesi samme usus, ja sellest tunnist alates täitis ta oma kohustuse ning kasvatas seeläbi oma teeneid.”

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Meeldib 1

Lisa kommentaar