Eesti Kirik 04.10.2023 (diginumber)

Eesti Kirik 04.10.2023 (diginumber)

Eesti Kirik 04.10.2023 (diginumber)

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele seekord diginumbrina ilmuv ajaleht Eesti Kirik 4. oktoobril Issanda aastal 2023

„2022. aasta novembrist alates valmistati Taizé kogukonna algatusel ja tihedas koostöös Püha Tooli ning umbes viiekümne erineva kiriku ja kirikliku organisatsiooniga üle maailma, sealhulgas Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (EELK), ette oikumeenilist noorte kogunemist Rooma Lateraani Püha Johannese basiilikas ja ühist õhtupalvust maailma kristlike usu- ja kirikujuhtide osalusel Vatikanis Püha Peetruse väljakul 30. septembril 2023,“ vahendab peapiiskop Urmas Viilma Roomast pärast sündmuse toimumist.

Pühapäeval pühitseti Elva kiriku uus kivikatus. Pastor loci Vallo Ehasalu sõnas, et pühitsemiseks võiks pruukida ka mitu pange vett, aga kui seda tehakse ilma jumalasõnata, on kõik tulemuseta. Katusetööd läksid maksma 109 000 eurot. Koguduse omaosalus on 10 000 eurot, millest 8000 on tänu lahketele annetajatele koos.

Eelolevale lõikustänupühale mõeldes analüüsib vanglate peakaplan Tarmo Linnas erinevate riikide vanglakaplanite ja riigi koostöö mudeleid.

Kolumnist Andres Lehestik juhib tähelepanu, et kolmapäeval, „4. oktoobril on Assisi Franciscuse mälestuspäev. Üks tema tuntud ütlus kõlab nii: „Alguses tee seda, mis vajalik; siis tee seda, mis on võimalik; ja järsku teed sa võimatut.“ Kõlab hästi nii õpetamise ja õppimise kui ka kristlaseks olemise ja looduhoiu kohta“. Ta kutsub üles annetama Põlva Jakobi kooli heaks.

Intervjuu on andnud 24. septembril oma viimase jumalateenistuse Harju-Madise kirikus koguduse õpetajana pidanud Reet Eru. Alates 1. oktoobrist on ta emerituuris.

1. oktoobril, Tartu Pauluse kiriku esmapühitsemise 106. aastapäeval pühitseti kiriku krüptis kolm vitraaži, mille autoriks on kunstnik Dolores Hoffmann.

Juba mitmendat aastat jagab EELK tänu ja tunnustust oma töötegijatele ja toetajatele just sügisel, viljade valmimise ajal. Toimetus on teinud valiku aukirja saajatest ja tutvustab lugejatele, kellega on tegu. Järgmises lehes jätkame tunnustate tutvustamist.

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) valis aasta lastetöötegija 2022 ja aasta teo 2022. Aasta noorsootöötegija tiitel jäeti sel korral välja andmata.

30 aastaga on Hageri koguduse koorist Lambertus kasvanud üle Eesti tuntud kammerkoor, keda oodatakse lisaks kodukogudusele Hageris esinema üle Eesti ja kaugemalegi. Koori dirigendid on Sigrid Põld ja Merle Liblik. Sigrid Põld pälvis tänavu EELK teeneteristi tunnustusmärgi.

Pildipalveid teeb sel kuul Põlva koguduse liige Andres Lehestik, pühapäeva teema avab Tallinna toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim ja lehejutluse on kirjutanud õpetaja Randar Tasmuth.

Soovime õnnistusrikast eesseisvat lõikustänupüha ja head digilehe lugemist! Tuletame meelde, et lehe terviksisu leiab arhiivist 4. oktoobri alt.

Lisa kommentaar