Eesti Kirik 07.06.2023

Eesti Kirik 07.06.2023

Eesti Kirik 07.06.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 7. juunil Issanda aastal 2023

Esmaspäeval, 5. juunil avati riigikogu konverentsikeskuses näitus „100 aastat esimesest rahvahääletusest. Religioonialane haridus enne ja nüüd“; toimus konverents, kus referendumist kui demokraatliku riigikorra olemusse sobituvast rahva tahte avalduse viisist kõnelesid oma ala asjatundjad, ning viimaks sai teoks ühine arutelu religioonialase kirjaoskuse teemal ehk otsiti vastust, millist religioonialast kirjaoskust on vaja tänasel noorel.

Assessor Katrin-Helena Melder vaatab tagasi lastekaitsepäeva ajaloole ja mõtiskleb, kuidas jagada kristlikku sõnumit, et lapsed saaksid tundma Jumalat. Juttu tuleb ka kristliku noorsootöö töörühma välja töötatud eelnõust „Lapsed ja noored koguduse osaduses“.

Ees on koolide lõpuaktused ja kolumnist Andres Lehestik arutleb, millised keskkonnaalased valikuid me teeme kui ostame lõpetajatele lilli või siis otsustame põllu- või metsalillede kasuks.

Ka Siim Kallase arvamuslugu on looduse teemaline. Ta kirjutab aednik-olemisest, et loodushuvi on sammumine Jumala poole ja sel teekonnal kogeme, et oleme tema osad ja osad tema plaanis.

Portreeloos keerame pilgu Saaremaale Püha Jakobi kogudusse, kus juhatuse esimehena on ametis järjepidevuse hoidmist väärtustav Aivar Kalle. Kolme poja isa nimetab end omalaadseks kliimaradikaaliks. Vestluses toimetaja Liimetsaga avaneb, mida täpsemalt selle all silmas peab.

Kuidas vahendada senisest tõhusamalt kristlikku sõnumit ja anda teistele teada oma koguduse tegemistest, räägiti 3. juunil Haapsalus EELK koguduste meediapäeval „Kristlik meediatöö: parimad praktikad ja komistuskivid“.

„Tänapäeval seostatakse äratust eelkõige protestantlusega ja pigem selle vabakirikliku suunaga, mitte traditsiooniliste luterlike rahvakirikutega. /-/ Selline äratuse piiritlemine on aga ekslik,“ kirjutab Rannu koguduse õp Robert Bunder andes ülevaate erinevatest äratusliikumistest minevikus ja tänapäeval.

Kas sel aastal tähistati Kolga-Jaanis koguduse ja Villem Reimani Kolleegiumi korraldusel pastor Villem Reimani 106. surma-aastapäeva. Kirjutab õp Peeter Parts.

Uudistest saame lugeda, kuidas läheb Jõhvi kogudusel, et vihm ei seganud Otepääl Eesti lipu päeva tähistamist ja et Avinurme pastoraadi katus vajab juurde katuseraha.

Pildipalveid teeb sel kuul Toronto koguduse liige Peeter Põldre, pühapäeva teema avab Tallinna toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim ja lehejutlus pärineb Otepää koguduse hooldajaõpetajalt Diina Tuulikult.

Lisa kommentaar