Eesti Kirik 12.04.2023

Eesti Kirik 12.04.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 12. aprillil Issanda aastal 2023

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3) Eesti Kiriku toimetus tervitab kõik ülestõusmispühade järgses rõõmus!

  • Eesti Kirik tervitab esilehel oma lugejaid peapiiskop Urmas Viilma karjasekirjaga, mis on avaldatud koos Maara Vindi imekauni illustratsiooniga.
  • See, et praost Margus Kirja ja õpetaja Jaan Nuga suurel neljapäeval diakon Vesse Seppeli ametisse pühitsesid, on omal moel sümboolne. Just sel päeval tõstis Jeesus esile üksteise teenimise tähtsuse, kui ta viimase söömaaja eel jüngrite jalgu pesi.
  • Juhtkirja on kirjutanud assessor Marko Tiitus ja kolumnist Vootele Hansen alustab äsja peetud suurpühale vääriliselt: „Me oleme kirikuaastas kui ka ajaloolises ajas ülestõusmise järgses ajas. Rõõm peab kinnitama meie usku, lootust ja armastust ning Kristuse taastuleku ootust.“
  • „Olen ajaga hakanud mõtlema kirikuaastast kui helmekeest. Üksteise järele lükitud pärlid, igaüks omanäoline, aga alati ühes järjekorras. Ei tule jõul enne lõikustänupüha või jaanipäev enne suurt reedet. On hea, et see nii on, et meie ajal on rütm ja tempo,“ kirjutab arvamusloos õpetaja Kristi Sääsk.
  • Toimetaja Kätlin Liimets osales Põhja-Ameerika praostkonna ajaloolisel veebisinodil, kus otsustati praostkond struktuuriüksusena kaotada. Eelmises lehes sai praostkonna lõpetamisest lugeda, sel korral keskendume sellele, kuidas läheb sinodil osalenud seitsmel kogudusel ja ühel kuulutuspunktil.
  • Tartus on kohvik Agape. Millega tegu ja kes on selle toreda ettevõtmise sihtrühm, käis uurimas Eesti Kiriku praktikant, Tartu ülikooli usuteaduskonna tudeng Nansy Raudsik.
  • Uudiseid: Ilumäe kiriku uus kell on jõudnud torni, Anseküla kogudus sai uue altarimaali ja Pühalepa kullatud kukk rõõmustab hiidlasi.
  • Jätkub kirikuloolase Priit Rohtmetsa järjejutt „Vooludest kirikus – enne ja nüüd“. Pikemalt tuleb juttu Martin Lutheri Ühingust.
  • Lehejutluse on kirjutanud Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola.

Lisa kommentaar