Eesti Kirik 18.01.2023

Eesti Kirik 18.01.2023

Eesti Kirik 18.01.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 18. jaanuaril Issanda aastal 2023

 • Järgmisel nädalal vaimulike konverentsil Tartus on oluliseks päevakorrapunktiks peajumalateenistuse korra ühtlustamine uues lauluraamatus. Sel teemal on lehes mitmeid kirjutisi. Esilehel vaatleme, milliseid jumalateenistuse kordasid meie kogudused kasutavad ja mida praostid arvavad ühtlustamise plaanist. Juhtkirjas küsib EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo, kas ka jumalateenistuse muusikaline osa vajab ühtlustamist, ja TÜ usuteaduskonna praktilise teoloogia õppejõud Kaido Soom vaeb arvamusloos, kas ühtlustatud korra puhul on tegu õnne või õnnetusega.
 • Avaldame ka EELK jumalateenistuselu ja hariduse assessori Marko Tiituse EELK konsistooriumi ülesandel vaimulike konverentsile esitatud otsuse eelnõu koos kaaskirjaga EELK ühtse peajumalateenistuse korra koostamise ning uude lauluraamatusse lisamise kohta.
 • Kooliõpetajast kolumnist Toomas Jürgenstein kirjutab, et talle on tehtud ettepanek hakata kirjutama uut III kooliastme maailma usundite õpikut. Kolumnis vaatab ta tagasi oma varasemalt kirjutatud õpikutele ja mõtiskleb aja fenomeni üle.
 • Just praegu on õige aeg, et üles leida usundite vastu huvi tundvad koolinoored, kes on sündinud aastal 2003 või hiljem, ja suunata nad vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi eelvooru, kuhu registreerimine on avatud 24. jaanuarini. Olümpiaadi üldteema on tänavu „21. sajandi väljakutsed religioonidele“.
 • Pille Valgu nimelise stipendiumi 750 eurot pälvis Katrin Alekand.
 • „Jumal on minu jaoks aken kevade värskusesse. Sellessamas võtmes tähendab usk julgust avada aken,“ ütleb Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja Roland Karo oma juubeliintervjuus. Küsis Kaido Soom.
 • Randvere kogudus iseseisvus 15. jaanuaril 1923. Seega saab tähistada 100. sünnipäeva. Tähtpäeva tähistatakse suvel.
 • Järva-Peetri koguduse diakon Jaanus Tammiste sai 8. jaanuaril 50aastaseks.
 • Viimane rahvaloendus tõi esile, et noori on luterlust omaks pidajate hulgas vähe. Noored kirikus – see on aktuaalne teema, millega peame tegelema. Avaldame teise osa Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja ja projekti Misjon112 juhi Annely Neame’i pikemast kirjutisest sel teemal.
 • Pühapäeva päevateema „Jeesus äratab usule“ avab Tallinna toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim ja pildipalve on teinud Endel Apsalon.
 • Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõivu lehejutluse teemadeks on see, kui oluline on oma usku tunnistada ja kui mõjus see olla võib, kui teeme seda isikliku kogemuse kaudu.

Lisa kommentaar