Eesti kirikud pühendavad septembrikuu loodu(s)hoiule

Eesti kirikud pühendavad septembrikuu loodu(s)hoiule

Sel aastal tähistavad Eesti kirikud esmakordselt looduhoiukuud. Looduhoiukuu on rahvusvaheline kirikutevaheline algatus, mis kutsub kristlasi üle maailma palvetama, mõtisklema ja tegutsema Jumala loodu heaks. Looduhoiukuu algab igal aastal 1. septembril, ülemaailmsel palvepäeval loodu eest, ning kestab kuni 4. oktoobrini, püha Assisi Franciscuse mälestuspäevani, keda kutsutakse looduskaitse pühakuks.

Mitmed kirikujuhid on kliima- ja keskkonnakriisidega tegelemist oluliseks pidanud. Suvel Eestit külastanud Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeus tõi oma intervjuus Postimehele esile erinevate ühiskonnagruppide koostöö olulisust kliimamuutustega tegelemisel, et oleksime solidaarsuse kultuuri loojad ja vähendaksime selliselt ebavõrdsust ja kannatusi. Paavst Franciscus ütles ka 28. augustil peetud kõnes: „ Meil ei tohiks kunagi see meelest minna, et nooremal generatsioonil on õigus saada meie käest ilus ja elamisväärne maailm, mis tähendab, et meil on ülim kohustus loodu suhtes, mille oleme saanud Jumala lahketest kätest“. 

“Kristlastel on eesõigus ja kohustus meenutada vastutust, mille Jumal Loojana esimestele inimestele andis, kui käskis neil loodut harida ja hoida”, rõhutab EELK peapiiskop Urmas Viilma ning lisab: “Inimene on samaaegselt ülejäänud loodu osana kaasloodu, kuid Jumalalt ülesande vastu võtjana ka kaaslooja. Seda peame silmas pidama kui keskkonna käekäigu peale mõtleme.”

2023. aastal on looduhoiukuu teemaks kuivamatu jõgi. See pärineb Aamose raamatust, kus prohvet hüüab: “Aga õigus voolaku nagu vesi, ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!” (Am 5:24), nii oleme meiegi kutsutud ühinema õigluse ja rahu jõega, ning seisma nende eest, kes keskkonnakriisides kõige enam kannatavad. Jumala rahvana oleme kutsutud tegema koostööd kogu loodu heaks: seda hoidma ja harima.

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub oma liikmeskirikuid üles looduhoiukuud endale sobival viisil tähistama: korraldades Loojale ja loodule pühendatud üritusi, panustades koos kogudusega kohaliku keskkonna hoidmisse, või palvetades maailma rahu ja paranemise eest.

Looduhoiukuu avamise puhul peavad kirikud ühise palveteenistuse 3. septembril kell 17.00 Tallinnas Hirvepargis, kuhu kõik on oodatud. Teenistusel tervitab kokkutulnuid rohepealinna Tallinna nimel Kesklinna linnaosavanem Monika Haukanõmm. 

Looduhoiukuu raames toimuvad sündmused:

3. september 17:00 – Looduhoiukuu oikumeeniline avateenistus Hirvepargis

7. september 17:00 – Eesti Looduseuurijate Seltsi seminar “Mis loom on ökoteoloogia?” (Tartus Looduseuurijate Seltsi saalis Struve 2)

15. september – Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeos I avalik loeng “Ökoloogia ja haridus” Tartu Ülikooli aulas

16. september – Maailmakoristuspäev, mis on 2023 aastal pühendatud kalmistute korrastamisele

Rahvusvaheline looduhoiukuu koduleht: https://seasonofcreation.org/


Vaata ka:

Lisa kommentaar