Ilmus Saarte praostkonna seinakalender

Ilmus Saarte praostkonna seinakalender

Saarte praostkonna kalender A.D. 2024

Hingedepäeval saabus trükikojast esimene eksemplar Saarte praostkonna teist aastat järjest ilmuvast seinakalendrist, mis jõuab kogudusteni juba järgmise nädala jooksul.

2024 aasta kalendrit ilmestavad pildid erinevatest saarte kirikutest, mille autoriteks on Kalmer Saar, Veiko Vihuri, Rene Reinsoo, Urmas ja Egle Viilma, Margus Muld, M. Viljus, Anti Toplaan ja Peeter Särele.

Kalendri koostasid Hannes Nelis ja Rene Reinsoo ning kujunduse ja trükitehnilise teostuse eest hoolitsesid Karli fotost Andi Roosta ja Saaremaa Trükikoda.

Kalendri sissejuhatavas osas võib lõppeva aasta praostkonna elu lühiülevaatest lugeda järgmist:

“Teist aastat järjest annab Saarte praostkond välja oma seinakalendri, mis jätkab sümboolselt, piltide ja pühakirjatekstide näol, varasema praostkonna ajalehe “Pühapäev” ja praostkonna aastat kokku võtva ajakirja järjepidevust. Seisame ühet poolt lõppeva aasta sündmuste ja tuleva aasta eesolevate lootuste ja ootuste lävel.

Issand on kinkinud meie maale rahuaega, aga maailma erinevate rahvad on pidanud kannatama rahutusi ja sõdu. Majanduslik ebakindlus ja loodusnähtustest tulenevad muutused on väike hind, võrreldes sellega, milliste väljakutsete ees seisavad kristlased Ukrainas, Iisraelis või teistes konfliktide piirkondades.

Saare praostkonna 20 kogudust elavad ja tegutsevad neljal erineval saarel, millele 2023 aastal lisandus kabeli asukohana Abruka. Kahe suursaare koostööna valmis Pühalepa kiriku torn Saaremaal ja püstitati vana torni asemel Pühalepas. 6. aprillil pühitseti ja pandi paika Pühalepa kiriku restaureeritud tornikukk ja torni-kuul. 151 aastat vana Pühalepa kukk on Hiiumaa ainuke tornikukk. Koos kukega tehti korda ka kiriku tornikuul. Metallist lindu tervitama tulnud täitsid Pühalepa kiriku ning kohalikud lapsed laulsid kuke tervituseks (tagakaane foto).

Üheks aasta suursündmuseks on igal kevadel toimuv Saarte praostkonna sinod, mis 2023 aasta 24 mail toimus taas Kuressaares. Vaimulikud ja koguduste saadikud andsid senistele praostkonna juhtidele ja nõukogule uue mandaadi järgnevaks neljaks aastaks. Praostkond tunnustas eelmise aasta koostöö eest Saaremaa Muuseumi peavarahoidjat Priit Kivi ja Mustjala muusikafestivali korraldajat Aare Tammesalu kiriku sõbra tiitliga, mille andis Kuressaare Laurentiuse kirikus (novembrikuu foto) üle peapiiskop Urmas Viilma.

Esimese Nelipüha õhtul pühitseti Salme kirikumaja uus altarimaal, mille kogudus tellis vaimulik Toivo Treiblutilt, ning milles on ühel pildil kokku võetud nii rannaäärse koguduse lugu kui laeva sümbol kirikuisa Ambrosiuse järgi: Nii nagu Noa laev päästis tema omaksed surmast, päästab kirik inimese vaimsest surmast – igavesest hukatusest, mille juures laeva mastiks on Kristuse rist.

Mustjala kiriku 160. aastapäevaks valmis kauaoodatud kiriku uus kivikatus, mille pühitsemine toimus 16. juulil (septembrikuu foto) ja Kärdla kiriku valmimise 160. aastapäeva tähistati põhjalikult renoveeritud ja soojas kirikus 29. oktoobril. Kärla kiriku 180. juubelit tähistas kogudus koos eestpalvekoguduse vaimuliku Vallo Ehasaluga kiriku nimipühaku Maarja Magdaleena päeval 22. juulil.

Suvi on saartel sobilik aeg külaliste võõrustamiseks ja erinevate laagrite korraldamiseks. Nii on igal heinakuul toimunud Lääne-Saaremaa lastelaager Taritu koolimajas ja Ida-Saaremaa lastelaager Püha kiriku (oktoobrikuu foto) laagrikeskuses (Viimases toimus ka kahe sõpruskoguduse Valjala (esikaane foto) ja Pirkkala ühine perelaager.

Rukkimaarjapäeval 2023, 15. augustil pühitses peapiiskop U. Viilma Laur Pihel arhitektuurse projekti järgi valminud Abruka Maarja kabeli ja kabeli aluseks antud maatüki. Sellega lõppes 65. aasta pikkune periood, mil Abruka oli ilma oma pühakojata. 1887. aastal püstitatud kabeli laskis nõukogude võim lammutada 1958. aastal.

Uus kabel kerkis, ühe mõtte algataja Ants Toomingu sõnul, Jumala abiga väga kiiresti ja ilma ühegi otsese tõrketa. 2020. aasta sügisel toimus esimene mõttevahetus. 2021. aasta sügisel sai mõte konkreetsema toe. 16. septembril 2022 pühitseti väiksema seltskonnaga, kelle seas 3 vaimulikku, kabeli nurgakivi ja nüüd on kabel valmis. Abruka kabeli rajajaks on 2022.a. detsembris asutatud MTÜ Abruka kabel (augustikuu foto).

19. lõikuskuu päeval pühitseti Pöide Maarja kirikus (jaanuarikuu foto) orelimeister Hardo Kriisa käe all ümber ehitatud orel. Pühitsemistalitusele järgnes orelikontsert, kus oreli võimalusi tutvustas organist Andres Uibo. Pöide kiriku sisustus, sealhulgas vana, 19. sajandist pärit orel, hävis 1940. aastatel.

Kihelkonna kiriku taastamistööd jõudsid kiriku nimepäeval ehk Mihklipäeval 1. oktoobril uude järku, mil kogudus tähistas kirikuhoone välisfassaadide ja uue sadevee ärajuhtimise süsteemi valmimist (juulikuu foto).

Mihklipäevast taas alanud pühapäevakooli õppeaasta on toonud mitmete koguduste juurde uusi juhendajaid, kellele praostkond korraldas ühise osaduspäeva. Kohalike haridusasutuste lapsed on aasta teises pooles olnud koolide endi algatusel usinad kirikuaedades ja kalmistutel lehtede koristamisel, hingede- ja advendiajaga seotud kirikutundide pidamisel ning koolide kontsertide ja jõulujumalateenistuste pidamisel. Koguduste vaimulikud on olnud oodatud külalised, koolide, külade, osavallakeskuste ja linnade advendiküünalde süütamisel.

2024 aasta üle seisab pühakirjasalm: “Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes!” (2 Ts 3:13) See salm kutsub meid tegutsema ja kasutama meile antud aega. Jumala ligimese teenimiseks on palju erinevaid võimalusi. Selleks, et me ei väsiks on meil vaja ennekõike pidada osadust ja mitte jätta maha oma koguduse kooskäimisi.

Kõige kaunim kirik on see, kui selles on palju inimesi kuid kus on koos ka kaks või kolm Issanda nimel, seal on tema ise nende keskel.

Soovin, et nii nagu see kalender seisab iga päev meie silmade ees, oleks see nii ka Jumala sõnaga mis on tegev teis, kes te usute.”

Meeldib 1

Lisa kommentaar