Jõuluaja 1. pühapäev

Jõuluaja 1. pühapäev

Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. (Ps 111:2)

Jõuluaja esimesel pühapäeval loetakse kirikus alati evangeeliumi jutustust Maarjast ja Joosepist, kes läksid koos Jeesus-lapsega templisse (Lk 2:33-40). Nõnda meenutame Püha Perekonda Naatsaretist ja rõõmustame koos Siimoni ja Hannaga, kes jõudsid kõrges vanuses ära oodata ja näha Jumala tõotatud päästet.

Kuigi Jeesus-laps ei erinenud teistest lastest, nägid nad siiski Temas maailma aja pöördepunkti. Jeesus elas samades tingimustes nagu meiegi, et meid lunastada ning anda meile õigus elada Jumala lastena.

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sa oled meid imeliselt loonud oma näo järgi ja veelgi imelisemalt taastanud meie olemuse väärikuse oma Poja Jeesuse Kristuse läbi. Anna, et nõnda nagu Sinu Poeg jagas meie inimlikkust, võiksime meiegi osa saada Tema jumalikust elust, kes nüüd koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

(Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus)

Meeldib 1

Lisa kommentaar