Jumala rahvas kogunes ühispalveks

Jumala rahvas kogunes ühispalveks

30. septembril toimus Roomas suur oikumeeniline palve-vigiilia. Samal päeval kogunes Jumala rahvas üheskoos palvetama mitmel pool üle maailma, sealhulgas ka Tallinnas.

Septembrikuu lõpul toimuv palvekohtumine tõi reede õhtust pühapäevani (29. septembrist 1. oktoobrini) kokku 18-35-aastaseid noori Euroopa erinevatest kirikutest, et üheskoos ülistada Jumalat ning kuulata vaikust ja Jumala sõna. 

Mõned neist nimetavad end katoliiklasteks, mõned luterlasteks, mõned baptistideks, mõned nelipühilasteks, mõned metodistideks, mõned õigeusklikeks, mõned lihtsalt kristlasteks, mõned ei tunnista ühtki ülaltoodust enese kohta käivaks või vastupidi – hoopis kõiki koos. Mõned hoopis identifitseerivad end agnostikuna, mõned mittereligioossena. Mõned on islami või teiste religioonidega seotud. Mõned otsustavad sihikindlalt end mitte seostada mitte ühegi institutsionaalse religiooniga. See aga ei takista meil palvetamiseks kokku tulla.

Kutsutud osaduseks ja lootuseks

Samade laulude üheskoos laulmine ja piiblilugemiste kuulamine, selleks paljudes eri paigus kokku tulles, on väga tugev märk osadusest. Ja osadust vajame me praegu kõige rohkem, kus iganes me elame ja milline on meie religioosne sättumus – sest me kõik peame vähemalt mingi osa teekonnast kõndima koos teistega ja usaldama, et teel, millel me kõnnime, on tulevikku ja lootust.

Kokkutulijaid kutsutakse jagama üksteisega oma elukogemust ja mõtteid ühtpidi erineva taustaga inimeste ja samas ühtse Jumala rahvana. Sündmuse kodulehel mõtiskletakse:

“Kas pole me ristimise ja Pühakirja kaudu õed ja vennad Kristuses, ühendatud osaduses, mis on küll endiselt ebatäiuslik, kuid siiski tõeline? Kas pole see mitte Kristus, kes meid kutsub ja avab meile tee olemaks temaga koos reisikaaslasiks neile, kes elavad meie ühiskonna äärealadel? Sellel teekonnal, lepitavas dialoogis üksteisega, tahame pidada meeles tõsiasja, et me kõik vajame üksteist: mitte selleks, et koos olla tugevamad, vaid selleks, et aidata kaasa rahu saavutamisele inimperekonnas. Tänulikult selle kasvava osaduse kogemuse eest, saame sisse vajaliku hoo, et saada hakkama täna meie ees avanevate väljakutsetega, mis killustavad ja polariseerivad inimperet ning lõhuvad maakera. Üksteisega kohtudes ja üksteist kuulates, käigem üheskoos Jumala rahvana.”

Jumala rahva kokkutuleku juhtlause on “Tee avaraks oma telgipaik!“ Telgi pilt viitab Jesaja raamatus 54. peatüki 2 salmile. Telki on vaja suurendada, telginööre pingutada, sest rahvas tuleb kokku ja kõik peavad ära mahtuma.

Palvused Roomas, Tallinnas ja mujal

Kokkutuleku kulminatsiooniks sai laupäeva, 30. septembri õhtul püha Peetruse platsil toimunud palve-vigiilia, millega paralleelselt kogunetakse ühispalvustele mitmel pool üle maailma. Tallinnas toimus palvus Tallinna Peeter-Pauli katedraalis (Vene 18). Seda palvust kureeris õp Annely Neame.

Roomas toimunud vigiilial osalesid teiste seas ka Rooma paavst Franciscus, Konstantinopoli patriarh Bartolomeus, Cantebury peapiiskop Welby, EELK peapiiskop Urmas Viilma, EELK kantsler Andrus Mõttus ja Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt, kes teenis kaasa ka pühakirjalugemisega. 

Sündmuse idee pakkus välja Taizé kloostri prioor vend Alois 2021. aasta oktoobris Roomas katoliku piiskoppide sinodi külalisena kõneldes. Ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on oma esindajate kaudu olnud suursündmuse ettevalmistamisse kaasatud üsna algusest peale. Ettevalmistavatel kohtumistel Taizés on osalenud õp Andrus Mõttus ja Põlva koguduse ministrant Osvald Nigola.

Tallinna Kaarli kirikus toimuvad ühispalvused Taizé lauludega igal esmaspäeval kell 18.


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar