Marko Tiitus: usundiõpetuse küsimuses peaks oma arvamuse ütlema rahvas

Marko Tiitus: usundiõpetuse küsimuses peaks oma arvamuse ütlema rahvas

Marko Tiitus (Foto: Urmas Roos)

Kõik senised pingutused tagada usundeid käsitleva õppeaine lülitamist kohustuslike õppeainete hulka on liiva jooksnud. Selle tulemusena on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on puudulik või suisa olematu, tõdeb praost Marko Tiitus ERR-i arvamusportaalis ilmunud mõtiskluses.

Praost Tiitus väljendab oma arutluses muret Eestis laialt levinud religioonialase harimatuse pärast paljudel ning tõdeb, et kuigi Eesti haridussüsteem saavutab häid tulemusi teistes valdkondades, on usundiõpetuse alane haridus jäetud tahaplaanile.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik algatas rahvaalgatuse, et koguda allkirju ja esitada riigikogule ettepanek korraldada rahvahääletus mittekonfessionaalse usundiõpetuse muutmise kohta kohustuslikuks põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas.

Hetkel on usundiõpetus Eestis valikaine, kuid vaid ligikaudu 70 koolis (kokku 505 üldhariduskooli seast) õpetatakse seda järjepidevalt. Marko Tiitus väljendab vajadust usundiõpetuse muutmiseks kohustuslikuks, tuues näiteid selle olulisusest mitte ainult kultuuri ja ühiskonna mõistmisel, vaid ka globaliseeruvas maailmas, kus usulised veendumused mängivad olulist rolli käitumise ja konfliktide juurte mõistmisel.

Lisaks toob artikkel esile ühiskondliku toetuse usundiõpetuse kohustuslikuks muutmisele, viidates 2020. aasta uuringule, kus enamik vastanutest pooldas maailma usundeid tutvustava usundiõpetuse muutmist kohustuslikuks aineks Eesti koolides.

Loe pikemalt:


Vaata ka:

Meeldib 2

Lisa kommentaar