Rahvaalgatus.ee keskkonnas kogutakse allkirju rahvahääletuse toetuseks usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka

Rahvaalgatus.ee keskkonnas kogutakse allkirju rahvahääletuse toetuseks usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuvalitsus teeb ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka.

Eesti Vabariigi Riigikogule suunatud ettepanekus osutatakse tõigale, et kuigi usuvabadus kuulub Eesti Vabariigis nagu teisteski demokraatlikes riikides kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides taasiseseisvumisest tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist. Kõik senised pingutused tagada usundeid käsitleva õppeaine lülitamist kohustuslike õppeainete hulka on haridusbürokraatlikel ettekäänetel või poliitilise tahte puudumise tõttu liiva jooksnud. Selle tulemusena on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.

Petitsiooni algatajate hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundiõpetus on oma olemuselt mittekonfessionaalne, st lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.

“Olukorras, kus inimeste loomupärane religioossus ei ole kuhugi kadunud, on vastutustundetu jätta iga uus põlvkond riikliku hariduspoliitika tulemusena teadlikult ilma usualastest teadmistest ja vastavast haridusest,” tõdes peapiiskop Urmas Viilma hiljuti peetud advendikõnes.

Võimalus anda ka oma allkiri

Petitsiooni tekstiga tutvuda ja ettepanekule ka oma allkirja anda saab veebikeskkonnas rahvaalgatus.ee.

Meeldib 4

Lisa kommentaar