Pille Valgu nimelise stipendiumi taotlusvooru tähtaeg on 14. detsembril

Pille Valgu nimelise stipendiumi taotlusvooru tähtaeg on 14. detsembril

Religioonipedagoogika üliõpilased, usuõpetuse ja usundiõpetuse õpetajad ning religioonipedagoogika valdkonnaga tegelevad teiste ainete õpetajad saavad taotleda Pille Valgu nimelist stipendiumi suurusega 750 eurot.

Stipendiumi eesmärk on toetada sihtrühma kuuluvate inimeste erialast enesetäiendamist ja õpirännet.

Taotlusi ootab MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool juhatus hiljemalt 14. detsembriks e-posti teel aadressil juhatus@luterlik.edu.ee.

Stipendium antakse välja Pille Valgu sünniaastapäevaks, 21. detsembriks.

Mõned ideed, kuhu minna

  • Akadeemiline konverents inglise keeles Rootsis 17.-19. juunil, teemaks: “Teine” religiooniõppes” (https://www.kau.se/ncre2024)
  • Soome usuõpetajate õppepäev 3. veebruaril “Paavstid enne ja nüüd” (https://www.suol.fi/)
  • NATRE 26-27. jaanuar (veebis), teemaks “Building a Subject for the Future” – tulevikuoskustele suunatud religiooniõpe (https://www.natre.org.uk/)
  • Otsi ise endale meelepärane konverents või koolitus.

Pille Valgu nimeline stipendiumifond

Pille Valk (1959–2009) on olnud TLPK asutajate õpetaja ja eeskuju. Tema lakkamatu sära ning siiras pühendumine on olnud meie kõigi innustajaks ning juhtijaks. Just tema juures õppides tekkis paljudel soov luua omanäoline kool, mis põhineb kristlikel väärtustel.

Pille Valk õppis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas cum laude aastal 1983. 1990. aastal suundus ta Helsingisse teoloogiat studeerima. Aastal 1995 kaitses Pille Valk Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. Tema magistritöö teema oli “Usuõpetus Eesti koolides aastatel 1918-1940”. 2003. aastal kaitses ta sama ülikooli usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel.

Uuri lisa:

Stipendiumifondi toetuseks on võimalik annetada

Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu stipendiumifondi

Lisa kommentaar