Mõttetalgud jätkavad uue hooga loodu(s)hoiu teema-aasta ettevõtmisi

Mõttetalgud jätkavad uue hooga loodu(s)hoiu teema-aasta ettevõtmisi

Eesti Kirikute Nõukogu mõttetalgutel “Loodu hoidmine kirikutes” 11. mail kell 14.00-17.00 Tallinnas, Koskla 18 (Kõrgem Usuteaduslik Seminar) arutletakse, milliseid muutusi on võimalik kirikutes ellu viia ja lükatakse käima uued projektid.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president peapiiskop Urmas Viilma pöördus vaimulike ja ilmikute poole üleskutsega:

“Kiriku jaoks on üha aktuaalsemaks muutumas keskkonna, loodu(s)hoiu ja säästlikkuse küsimustega tegelemine. See ei saa olla kristlaskonnale võõristust tekitav valdkond. Kõik, mis elab, floora ja fauna, on Jumala looming – loodu –, mis on antud inimese harida ja hoida (1Ms 2:15). See ülesanne ja vastutus lasub inimkonnal tänaseni.

Eesti Kirikute Nõukogu pühendas keskkonna- ja looduhoiu küsimusele mõeldes 2021. aasta loodu(s)hoiu teema-aasta egiidi all: „Armastame loodut, armastame ligimest“. Teema-aastal toimus rida temaatilisi ettevõtmisi ja üritusi. Paraku on nii pandeemia kui ka ärev julgeoleku olukord viimastel aastatel looduhoiu küsimustelt meie tähelepanu muudele küsimustele tõmmanud.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid ja esindajad arutasid looduhoiu küsimust taas aprillikuu töökoosolekul ja toetasid juhatuse ettepanekut looduhoiu küsimused taas tähelepanu keskmesse tuua. Selleks otsustati korraldada esimese sammuna ühisarutelu, kuhu oodatakse kõikidest liikmeskirikutest kõiki osalejaid, keda keskkonna ja looduhoiu küsimused just koguduse ja kogukonna tasandil huvi pakuvad.

Osalejate arv ei ole reglementeeritud ega piiratud, mis tähendab, et ühisarutelule on oodatud nii vaimulikud kui ilmikud. Oluline on, et ollakse valmis ühises võrgustikus looduhoiu küsimusi arutama ja kaasa lööma edasises planeerimisprotsessis, et keskkonnakaitsele ja loodu(s)hoiule hakata meie kogudustes ja asutustes rohkem tähelepanu pöörama ja üheskoos vastavaid tegevusi ja teavitust korraldama.”

Registreerimine EKN arutelupäevale “Loodu hoidmine kirikutes” ja kava:

14:00-14:15 Sissejuhatus. Peapiiskop Urmas Viilma ja Laura Vilbiks
14:15-14:35 Projektist „Loodu hoidmine kirikutes“ Peep Siim
14:35-15:35 Grupiarutelud
15:35-15:45 Paus
15:45-16:00 Looduhoiukuu tähistamine (1. sept – 4. okt) Laura Vilbiks
16:00-16:45 Grupiarutelud
16:45-17:00 Ürituse kokkuvõte. Peapiiskop Urmas Viilma
Meeldib 2

Lisa kommentaar