Joel Luhamets: “Abielu mõiste laiendamine toetub sooneutraalsuse utoopilistele põhimõtetele.”

Joel Luhamets: “Abielu mõiste laiendamine toetub sooneutraalsuse utoopilistele põhimõtetele.”

Piiskop Joel Luhamets (Foto: Toomas Nigola)

“Arutelu sooneutraalse abielu üle on üks etapp pikemast protsessist. Abielu mõiste laiendamine ka samasooliste inimeste kooselule toetub sooneutraalsuse utoopilistele põhimõtetele. Kultuuride areng toimub aastasadade mõõtkavas. See on nii aeglane, et sellest ei saa selget pilti ühe inimelu pakutava kogemusbaasi alusel. Vaja on ajaloolist uurimist, et mõista nende arengute kulgu ja põhimõtteid,” kirjutab piiskop Joel Luhamets ajalehes Eesti Kirik.

Oma artiklis toetub Luhamets Jyväskylä ülikooli traditsioonilise kasvatusteaduse professor Tapio Puolimatka raamatule „Seksuaalrevolutsioon“, mis toetub paljudele teadusuuringutele traditsioonilise perekonna osast ühiskonna toimimises.

Nii on arvukate teadusuurimuste põhjal leitud, et kultuuride õitsengu ja allakäigu määravad ära just muutused perekonnas. Kõrgkultuuri eelduseks seksuaalsuse kanaliseerimine abiellu. Kultuuri allakäik algab seal, kus inimesed püüavad suurendada seksuaalset vabadust ja rahuldada seksuaalseid soove ühiskonna reeglitest hoolimata. Ehkki on tõsi, et kultuuride tõusmises ja languses on ka palju muid tegureid peale abielu, toetab kogutud antropoloogiline ja kultuurilooline faktistik väidet, et monogaamia on kõrgkultuuri vältimatu eeldus.

Loe lähemalt:

Joel Luhamets “Abielu allakäik – kultuuri häving”, Eesti Kirik 26.04.2023

Martin Ehala “”Abieluvõrdsus” on võrdsete õiguste argumendi kuritarvitamine”, Postimees 05.05.2023

Mihkel Mutt “Kui sookonveier on käima lükatud, siis teda naljalt ei peata”, Postimees 02.05.2023

Lisa kommentaar