Namiibias kohtuvad sel nädalal kirikute naisjuhid

Namiibias kohtuvad sel nädalal kirikute naisjuhid

Foto: Hedi Vilumaa/EELK arhiiv

22. – 31. augustini toimub Windhoekis, Namiibias rahvusvaheline kirikute naisjuhtide teoloogiline nõupidamine teemal „“You are GOD, who sees me” (1Ms 16:13). Empowerment of Women in our Churches and Societies in Times of Crises.“ EELK partnerkiriku – Saksa Kurhessen-Waldecki maakiriku kutsel on siia kogunenud 16 naisteoloogi, -vaimulikku, kirikliku naistetöö juhti või selles osalejat. Koos on Namiibia Vabariigi Evangeelse Luterliku Kiriku, Lõuna-Aafrika Evangeelse Luterliku Kiriku lääne ringkonna, Lõuna-India Karnataka Põhja-diotsöösi, Kõrgõzstani Evangeelse Luterliku Kiriku, Rumeenia Augsburgi Usutunnistuse Evangeelse Kiriku, rahvusvaheliste koostööpartnerite ja meie kiriku esindajad. Nõupidamist juhib ja korraldab koostöös Namiibia kohaliku kirikuga Kurhessen-Waldecki maakiriku delegatsioon eesotsas piiskop dr Beate Hofmanniga. EELK poolt töötab konsultatsioonil õp dr Hedi Vilumaa.

Kohtumise fookus on naiste rolli väärtustamisel ja tugevdamisel ühiskonnas ja kirikus ning naiste enamal rakendamisel ja võimestamisel – seda nii vaimulikul, strukturaalsel kui ka praktilisel tasandil, arvestades sealjuures tänapäevaste kriisidega nagu näiteks pandeemia, Venemaa rünnak Ukraina vastu või konfliktid teistes maailma regioonides. Kõikide osalevate kirikute esindajad annavad oma ühiskonnast ja kirikust vastava ülevaate, toovad esile peamised probleemid ja väljakutsed ning keskenduvad konstruktiivsete lahenduste leidmisele nimetatud teemadel. Esitluste ja diskussioonide kaudu tuuakse ühisosana välja kolm peamist valdkonda: naised juhirollis, patriarhaalse ühiskonna mõjud tänapäeval ning naistevastane vägivald. Need on teemad, mis puudutavad ja ühendavad kirikutes töötavaid naisi üle maailma. Tihedate tööpäevade juurde kuulub tutvumine Namiibia Vabariigi ja selle luterliku kiriku poolt pakutavate erinevate programmidega.  

Tekst: Õp dr Hedi Vilumaa, EELK Kõpu Peetri ja Suure-Jaani Johannese koguduste õpetaja

Meeldib 1

Lisa kommentaar