Kirikuvalitsus otsustas Jaan Tammsalu Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt vabastada

Kirikuvalitsus otsustas Jaan Tammsalu Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt vabastada

Õpetaja Jaan Tammsalu (Foto: Tallinna Jaani koguduse Facebooki leht)

EELK konsistooriumi tänasel, 29. augusti istungil arutati muude küsimuste hulgas Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu edasise teenimise küsimust EELKs. Istungile olid kutsutud Tallinna praost Jaak Aus, Tallinna Jaani koguduse hooldajaõpetaja Eve Kruus ja koguduse esimees Peeter Raudsepp. Samuti oli palutud selgitusi andma õpetaja Jaan Tammsalu.

Pärast nelja tunni pikkust arutelu otsustas EELK Konsistoorium konsensuslikult vabastada Jaan Tammsalu Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt alates 29. augustist 2023 ning määrata ta samast kuupäevast Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks praost Jaak Ausi alluvusse. Ühtlasi otsustati, et praost Jaak Aus esitab konsistooriumi järgmisele istungile 3. oktoobril Jaan Tammsalu vikaarõpetajana Tallinna praostkonna kogudustes teenimise korra. Jaani kogudust määrati 29. augustist 2023 kuni 1. septembrini 2024 koguduseõpetajana teenima Eve Kruus, kes on teeninud kogudust seni abiõpetajana ning Jaan Tammsalu ameti pidamise peatamise ajal ka Jaani koguduse hooldajaõpetajana.

Peapiiskop Urmas Viilma kommenteeris kirikuvalitsuse otsust järgnevalt: „Mul on kahju, et peame selliseid küsimusi arutama, mille tulemuseks on vaimulike saatuse määramine viisil, mis teeb kõigi meele kurvaks. Samas teeb see meid ka Jumala ees alandlikuks, kui mõtleme sellele, kui vääritud me kõik oleme. Ajal, mil moraalseid kompasse jääb ühiskonnas üha vähemaks, ja harvemaks jäävad ka südametunnistuse häälel põhinevaid otsused, on kiriku ülesanne endiselt hoida moraali küsimustes kindlat joont, toetudes Pühakirja õpetusele ja kiriku korrale.“

EELK konsistoorium peatas õpetaja Jaan Tammsalu tegevuse vaimulikuna alates 12. juunist kuni 1. septembrini 2023 seoses eraeluliste küsimustega, mille osas kirikuvalitsus soovis saada selgust. Seetõttu oli otsuse aluseks Kirikuseadustiku § 90 säte, mis näeb ette tegevuse peatamise asjaolude selgitamise ajaks.

Meeldib 2

Lisa kommentaar