Õpetaja Ulvar Kullerkupp seati Lüganuse koguduse õpetajaks

Õpetaja Ulvar Kullerkupp seati Lüganuse koguduse õpetajaks

Ulvar Kullerkupp ametisseseadmise eel kirikusse sisenemas, tema järel siseneb piiskop Tiit Salumäe. Marja-Liisa Veiser/Lüganuse koguduse Facebooki leht)

16. juulil 2023, õnnistati Lüganuse Ristija Johannese koguduse õpetaja ametisse Ulvar Kullerkupp. Täpselt samal päeval 235 aastat tagasi pühitseti Lüganuse koguduse juurde preestriks Otto Wilhelm Masing.

Peapiiskop Urmas Viilma otsuse alusel introdutseeris Ulvar Kullerkupu ametisse piiskop Tiit Salumäe koos assessor õpetaja Ove Sanderi ja praost Tauno Toompuuga.

Piiskop Salumäe tervitas kogudust pühapäeva juhtsõnaga: „Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! (Js 43:1). Pühapäeva teema ARMASTUSKÄSK annab õpetajale ülesande jätkata tööd, mida on eelkäijad teinud. Mis on õpetaja ülesanded: EELK Põhikirja § 49 kohaselt on vaimulik amet Kristuse seatud karjase-, kuulutamis- ja teenimisamet ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku teenistuses, mis rajaneb kõigi kristlaste osalemisel Kristuse kuninglikus preestriametis. EELK tunnustab vaimuliku ametina piiskopi, preestri ja diakoni ametit. EELK Kirikuseadustiku § 16 kohaselt on koguduse õpetaja koguduse vaimulik juht ja karjane. Koguduse juhtimisel on vaimulikele abiks koguduse juhtorganid.

Ära kunagi tee tööd ainult üksinda. Järgi Jeesuse eeskuju jüngritele ülesannete andmisel. Armas Lüganuse kogudus, juhatus, nõukogu, Lüganuse rahvas – Jeesus ütles oma jüngritele: «Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. (Mt 16:24)“.

Kiriku pika ajaloo jooksul on Ulvar teine õpetaja, kelle esivanemad ja tema ise on Lüganuselt pärit. Esimeseks kohalikku päritolu õpetajaks oli August Eero aastatel 1945-1949.

Meeldib 1

Lisa kommentaar