Põlva Jakobi Kooli Sihtasutusel täitus kaks tegevuskuud

Põlva Jakobi Kooli Sihtasutusel täitus kaks tegevuskuud

Sel nädalal möödus kaks kuud Põlva Jakobi Kooli Sihtasutuse ametlikust registreerimisest iseseisva juriidilise isikuna. See oli oluline samm 2019. aastal Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekohana asutatud Jakobi Kooli sisulise ja ka majandusliku iseseisvumise teel.

Möödunud kahe kuu sisse jääb palju intensiivset tööd kooli alusdokumentide kallal, aga samuti ka suhtlemist mitmesuguste riigiasutustega, kes kooli tegevusele omi tingimusi seavad. Tegeldud on eelarvete koostamise, ruumide ettevalmistamise ja planeerimisega, Sihtasutus on saanud Eesti Kristlike Erakoolide Liidu vaatlejaliikme staatuse (täisliikmeks saame siis, kui Haridus- ja Teadusministeerium väljastab koolile ametliku tegevusloa) jne. Väga oluline on, et iseseisvuv Jakobi Kool on saanud Tiia Viilu näol endale päris oma direktori.

Et kooli esimesed iseseisva tegutsemise aastad saavad olema väga keerulised just majanduslikult, on Sihtasutus alustanud kampaaniat heade inimeste leidmiseks, kes iga kuu toetaksid Jakobi Kooli tööd regulaarse annetusega. Jakobi Kooli Sihtasutuse juhatuse esimees Elar Edesi sõnul on üksjagu püsiannetajaid juba liitunud. Päris mitmed ongi leidnud võimaluse määrata igakuise annetuse summaks 100 eurot, kuid igaühe võimalused on loomulikult erinevad ja tänuväärne on ka iga väiksemgi annetus. “Tänulikud oleme ka nendele, kellel on olnud võimalik teha ühekordne suurem annetus,” tõdes Elar Edesi.

Ühtekokku on kahe kuu jooksul sihtasutusele annetatud 4 230 eurot. Kooli kestliku majandamise jaoks on vaja, et esimesel kolmel tegutsemisaastal ulatusid igakuised annetused 10 000 euro ligi. Kooli eestvedajad usuvad, et see siht on ühiste jõupingutustega ja heade inimeste toel kindlasti saavutatav.

Jakobi Kooli saab toetada, tehes annetuse Põlva Jakobi Kooli Sihtasutuse arveldusarvele EE977700771008997981.

Põlva Jakobi Kool on kogukondlik, kristlikul maailmavaatel ja Kagu-Eesti kultuuripärandi väärtustamisel rajanev uuendusmeelne ja inimsõbralik haridusasutus, kus kõik koolipere liikmed on toetatud oma füüsilises, intellektuaalses ja hingelises arengus. Käesoleval õppeaastal õpib Jakobi Koolis 60 õpilast 1.-5. klassini. Sügisel lisandub 6. klass ning 2026/27 õppeaastaks plaanime kasvada täiemahuliseks 9-klassiliseks põhikooliks.


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar