Tartu kogudused õpivad kriisides toime tulema

Tartu kogudused õpivad kriisides toime tulema


Tartu praost Kristjan Luhametsa teade (20.04.2023): Kriisikoolitus 27. aprillil tuleb kahjuks osavõtjate vähesuse tõttu ära jätta.
Loodame, et leiame koolitusele edaspidi parema aja, mis osavõtjatele sobib.

Koolitus “Valmisolek ja toimetulek kriisiolukorras” oli kavandatud toimuma 27. aprillil kell 10-16 Tartu Pauluse kirikus.

Koolituspäeva kava:

10.00Tervitus, avasõnad, palve – Kristjan Luhamets, Tartu praostkonna praost

10.20-11.50Laiapindne riigikaitse ning iga inimese roll ja vastutus selles – Marko Tiirmaa, kapten, Lõuna maakaitseringkond

12.00-12.45 – LÕUNA

12.45-13.30Mis on kriis esmaabi ja haiglaeelse meditsiiniabi vaates? – Raul Jalast, koolituskoordinaator, SA Tartu Kiirabi

13.30-15.30 Valmisolek kriisiolukorraks ja toimetulek – Taavi Siilbek, ennetuspartner, Päästeamet, Lõuna päästekeskus

15.45 Kokkuvõte, lõpusõnad – Kristjan Luhamets, Tartu praostkonna praost

Koolituspäeval…

… antakse ülevaade laiapindse riigikaitse olemusest, kuidas kõik väikesed osad moodustavad terviku ja kuidas kujuneb ja milline on selles iga inimese osa

… räägitakse, millised võivad olla kriisid terviseabi vaates; millele võiks mõtelda ette ja kuidas käituda, kui see olukord on käes; millised võiks olla kriisiolukorra esmaabivarud, millele tähelepanu pöörata, kuidas toimida, kui esmatasandi arstiabi kättesaadavus väheneb

… tuleb juttu erinevatest kriisiolukordadest – kuidas nendeks valmistuda, millised võiks olla varud, kuidas sellises olukorras iseseisvalt hakkama saada; millises olukorras on majad/hooned; mis teeb hoonest kogukonnakeskuse; millised tingimused võiksid olla loodud?

… antakse ülevaade elanikonnakaitsest. Õpitakse, kuidas käituda hädaolukordades.

Märksõnad:

elutähtsate teenuste katkestused; kriisipersoonid kortermajades ja eramajades – abivajajad, hakkama saajad, kriisijuhid; soovitused kortermaja ja eramaja elanikele hädaolukorraks valmistumisel; eramaja ja kortermaja elanike ellujäämisnipid kriisiolukorras; massievakuatsioon; varjumine sõjalise ründe korral – avalikud varjumiskohad, keldrid; autonoomse elektritoitega tanklad; ohuteavitus; elutähtsate teenuste katkestused kortermajas; elektrigeneraatorite ja akujaamade paigaldamise ohutus.

Kõnelejad:

Marko Tiirmaa – kapten, Lõuna maakaitseringkonna läviosakonna ülem, Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja, EELK Otepää Maarja koguduse diakon. On Kaitseliiduga seotud koolipõlvest saadik, kauane riigikaitseõpetaja ja Kaitseliidu instruktor.

Raul Jalast – enam kui 20-aastase töökogemusega erakorralise meditsiini õde-brigaadijuht SA Tartu Kiirabis, töötab samas koolituskoordinaatorina. Kolleegide seas hinnatud koolitaja.

Taavi Siilbek – üle 10-aastase kogemusega päästeametnik. Igapäevatööks on selgitustöö õnnetuste ennetamiseks ja elanikkonna ettevalmistamine kriisideks.

Koolitus on mõeldud vaimulikele, koguduste töötegijatele ja teistele, keda kõnealused teemad puudutavad. Lisainfo ja registreerimine: praost Kristjan Luhamets (kristjan.luhamets@eelk.ee).

Lisa kommentaar