Toomkoguduse Maarja medali ja kultuuripreemia 2023 laureaadiks on ettevõtja, kirikute ja kunstide toetaja Enn Kunila

Toomkoguduse Maarja medali ja kultuuripreemia 2023 laureaadiks on ettevõtja, kirikute ja kunstide toetaja Enn Kunila

Toomkoguduse teenetemärk Maarja medal (foto: Toomkogudus)

EELK Tallinna Piiskopliku toomkoguduse nõukogu otsustas oma korralisel koosolekul 19. novembril nimetada Maarja medali ja kultuuripreemia 2023. aasta laureaadiks ettevõtja, kunstitoetaja ja kirikute restaureerimise aitaja Enn Kunila.

Maarja medali ja kultuuripreemia saajate reas on aastatega kujunenud välja väga erinevate valdkondade säravad inimesed, kelle hingega tehtud tööd ja tegemised on moel või teisel kirikuga seotud. Nad on aidanud hoida põlvkondade väärtuslikku pärandit, seda edasi kandes, et kirikud, kunst ja nendes olevad lood oleksid hoitud ning edasi antud tänapäevale mõistetavalt. Selle aasta laureaadi tööde ja tegemiste vilju on näha nii restaureeritud kirikuhoonetes, kui Eesti kunstipärandit hoidva, laias ilmas tutvustava missjooni kandjana. Ta on selleks kaasanud oma tarkust, jõudu ja oskusi ning muidugi inimesi, kes tunnevad pühendumuse ära ja tehtu on selgelt nähtav. Just seepärast otsustas Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu üksmeeles valida Maarja medali ja kultuuripreemia 2023. aasta laureaadiks Enn Kunila.

Enn Kunila (sünd. 19. märtsil 1950. aastal) on silmapaistva eestseisjana aidanud restaureerida kirikuid, hoida ja tutvustada ning säilitada Eesti kunstipärandit. Kõike seda teinud tänapäeva eestlastele arusaadavas vormis, läbi näituste, välja antud kunstiraamatute, restaureeritud kirikuhoonete, toetavate restaureerimisprojektide ja selgete seisukohavõttudega. Ta on pikaaegne Toomkoguduse nõukogu liige. Enn Kunilal on tahet seista kiriku huvide eest, ta on jätnud suure jälje Eesti kirikuellu kirikute ja Eesti kunsti restaureerimisel ja tutvustamisel. Ta on kirikute restaureerimise jaoks annetusi koguva Kirikufondi liige.

Maarja medali ja kultuuripreemia 2023 annab üle koguduse juhatuse esimees Riivo Sinijärv 10. detsembril, 2. advendipühapäeval kl 11 algava jumalateenistuse lõpul.

Maarja medali ja kultuuripreemia statuut: Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu oma koosolekul 18. juunil 2000. a. juhatuse esimehe Raido Rüütli ettepanekul otsustas asutada iga-aastase Tallinna Toomkiriku kultuuriauhinna nimetusega Maarja medal.  Kunstiliselt kujundatud medal koos rahalise preemiaga (preemia suurus on 10 000 kr.) antakse isikule, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, kelle tegevus on süvendanud ja levitanud kristlikke väärtusi ja kelle tegevus on otseselt puudutanud Tallinna toomkirikut. Kandidaadi esitab koguduseõpetaja koguduse nõukogule kinnitamiseks.  

Teenetemärgil on liiliaõite keskel Maarja monogramm, mis kajastub ka ordenipaelal.

Maarja medali laureaadid:

2000 dirigent Tõnu Kaljuste
2001 peapiiskop emeeritus Kuno Pajula
2002 vitraažikunstnik Dolores Hoffmann
2003 president Lennart Meri
2004 piiskop Mikko Heikka
2005 poliitik Siim Kallas
2006 teoloog dr Toomas Paul
2007 kunstiajaloolane Juhan Kilumets
2008 piiskop Philippe Jourdan
2009 koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel
2010 titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe
2011 poliitik Tunne Kelam
2012 skulptor Mati Karmin
2013 piiskop Einar Soone
2014 helilooja ja koorijuht Roman Toi
2015 kunstnik Jüri Arrak
2016 peapiiskop emeeritus Andres Põder
2017 helilooja Ester Mägi
2018 teadlane ja suursaadik  Henning von Wistinghausen
2019 vaimulik, tõlkija ja teadlane Kalle Kasemaa
2020 teatriteadlane ja lavastaja Lembit Peterson
2021 ettevõtja, poliitik, Jüri Kraft
2022  vaimulik Jaan Tammsalu
2023 ettevõtja, kirikute ja kunstide toetaja Enn Kunila


Vaata ka:

Meeldib 2

Lisa kommentaar