Vaimulike konverents „Sõna teenistuses“ toimub jaanuarikuus Tartus

Vaimulike konverents „Sõna teenistuses“ toimub jaanuarikuus Tartus

Eesti luteri kiriku vaimulikel on tavaks igal aastal koguneda osaduseks, enesetäiendamiseks ning kirikuelu puudutavate küsimuste arutamiseks. 2024. aastal toimub konverents pealkirja all „Sõna teenistuses“ 23.-24. jaanuaril Tartus. 

Konverents peetakse seekord Tartu Ülikooli peahoone aulas, jumalateenistused aga Tartu Jaani kirikus.

Aastal 2023 registreerudes on konverentsi osalustasu kaheks päevaks on 56 eurot (sisaldab konverentsi kulusid ja toitlustust), millele lisandub majutuse maksumus. Registreerudes aastal 2024 lisandub tasule 20 eurot.

Konverentsi päevakava on järgmine (juhatus jätab endale õiguse päevakava vajadusel korrigeerida): 

23. jaanuar 2024

10.00   jumalateenistus Tartu Jaani kirikus – Lääne praostkond
11.15  kohvipaus
11.45   registreerimine ülikooli aula ees
12.00   konverentsi avamine 
12.30   ettekanne – Sõna teenistuses VT (Anu Põldsam)
13.15   ettekanne – Sõna teenistuses UT (Vallo Ehasalu)
14.00   lõuna
15.00   ettekanne – „Üks ihu, üks Vaim, üks lootus”. (Anne Burghardt)
16.00   kohvipaus + aasta vaimuliku valimine
16.45   Töötoad (registreerumine kohapeal)
Koguduse kasv – Ago Lilleorg
Kiriku varade majandamine – Andrus Mõttus
Noore inimese kõnetamine kiriku poolt – Jaak Aus
Lectio divina – Tauno Kibur
Dementsus-diagnoosiga inimeste hingehoid – piiskop Simon ja proua Julia Burton-Jones 
Palverännak Toomemäele – Jane Vain ja Tiina Ool
19.00   pidulik õhtusöök restoranis Vilde ja Vine, kõne Vallo Ehasalu
21.30   Õhtupalve – uued vaimulikud

24. jaanuar 2023

09.00   jumalateenistus Tartu Jaani kirikus – Lääne-Harju praostkond
10.30   peapiiskopi ettekanne olukorrast kirikus + küsimused
11.30   teated 
11.45   kohvipaus
12.15   ettekanne – Vaimulikud ühiskonna teenistuses (Alar Kilp)
13.30   lõuna
14.30   ettekanne – Perevägivald ja kuidas seda ära tunda (Politsei esindaja)
15.00   ettekanne – EELK ühtse peajumalateenistuse korra kavand (Marko Tiitus)
16.15   konverentsi kokkuvõte ja lõpupalve

Nagu päevakavast nähtub, valitakse konverentsil ka aasta vaimuliku tiitli saaja. Kandidaadid palub konverentsi juhatus esitada hiljemalt 14. jaanuariks. Aasta vaimulikuks saab esitada EELK vaimulikku, kes vastab järgmistele tingimustele: ta on oma töö ja isikliku eeskujuga vähemalt viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud oma koguduse elu, ta on vaimulikuna teinud viimase kahe aasta jooksul midagi sellist, mis on heaks eeskujuks teistele vaimulikele, tema teenitavas koguduses on tegus laste- ja/või noortetöö ning ta on hoidnud EELK mainet avalikkuse silmis kolme aasta jooksul tagasiulatuvalt aasta vaimuliku aunimetuse kandidaadiks esitamise ajast või otsustamise ajal.

Aunimetusele kandideerijaid saab esitada: praostkonna vaimulike koosolek, praostkonna sinod, vähemalt viis vaimulikku, vähemalt 7 koguduste töötegijat, s.h. vähemalt 3 vaimulikku, kirikuvalitsus või ka vähemalt kolm kiriklikku sihtasutust, MTÜ-d, OÜ-d.

Vaimulike konverentsi liikmed on EELK vaimulikud. Vaimulike konverentsi võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus.

Meeldib 1

Lisa kommentaar