2. pühapäev enne paastuaega | Sexagesima 

2. pühapäev enne paastuaega | Sexagesima 

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Sexagesima (“kuuekümnes”, nimetatud ka 8. pühapäevaks enne ülestõusmispüha) pühapäeva evangeeliumitekstides räägitakse Jumala sõna külvist. Jeesus on külvaja, aga ka Tema jüngrid on läkitatud ustavalt sõna külvama, lootes sellele, et Jumal annab seemnele kasvamist.

Me palvetame: Issand Jumal, ärata meie südamed, et me Sinu päästvatel tegudel meie keskel sündida laseksime ja Sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtaksime. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.


Vaata ka:

Meeldib 1