4. pühapäev pärast nelipüha

4. pühapäev pärast nelipüha

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.

Luuka 19:10

Jumal on armuline. Ta otsib eksinuid, kutsub patuseid enda juurde tagasi ja annab kahetsejale tema patud andeks. Taevas rõõmustatakse iga kadunu üle, kes laseb end leida.

Me palvetame: Issand Jeesus Kristus, Sina rõõmustad iga patuse pärast, kes meelt parandab ja südames Sinu poole pöördub. Otsi eksinuid ja kadunuid ning too nad tagasi enese juurde, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.


Vaata ka:

Meeldib 1