5. pühapäev pärast nelipüha

5. pühapäev pärast nelipüha

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Galaatlastele 6:1

Inimese asi ei ole oma ligimest hukka mõista, sest üksnes Jumalal on õigus kohut mõista. Meid kutsutakse üksteisele hoopis andestama ning edendama õiglust ja headust. Me kuulume patuste inimeste kirikusse, kes elab Jumala andeksandmisest. Ligimese hindamise asemel on tarvis palvetada ja püüda, et võiksime ise häid vilju kanda.


Vaata ka: